Radio Galen

Share

Samtal med Gunilla Brännström om biståndsarbete för social och mental hälsa

Season 1, Ep. 6

Denna gång pratar Jimmie och Jonas med Gunilla Brännström i RSMH Umeå som tillsammans varit mycket aktiv inom RSMH:s biståndsarbete bland annat i Tanzania. RSMH har tidigare medverkat i projekt i Bolivia och Nicaragua. Idag arbetar organisationen med att stötta organisationer för personer med psykisk och social hälsa i Tanzania och Bosnien Hercegovina.