Radio Galen

Share

Samtal om påverkansarbete med Per-Olof Tiger

Ep. 14

Per-Olof Tiger har arbetat som personligt ombud under 20 år, ett arbete som förändrats i takt med att myndigheters och samhällsförändring. Personligt ombud arbetar utifrån den enskildes intressen med det stöd som behövs. Det innebär ibland att man måste vara lite sträng, även om Per-Olof med åren blivit lite mer ödmjuk.

Inom RSMH är Per-Olof ordförande för det intressepolitiska utskottet. Deras uppdrag är att bereda och bevaka intressepolitiska frågor för RSMH:s räkning.