Radio Galen

Share

Samtal med Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige

Ep. 14

Mia Ahlgren arbetar på Funktionsrätt Sverige sedan 2003. Mia arbetar med ett projekt som heter Funktionsrättsbyrån och med internationella funktionsrättsfrågor. 


Jimmie och Jonas pratar med Mia om funktionsrättskonventionen. Den skyddar de rättigheter som personer med funktionsnedsättningar har. Jimmie var med i framtagandet av konventionens texter på området psykisk ohälsa. Tyvärr efterföljs inte konventionen så bra i Sverige.


Hör mer om funktionsrättskonventionen och en del annat i detta avsnitt av Radio Galen.