Radio Galen

Share

Samtal med Beatrice Ikonen, vd för RSMH Utbildning

Ep. 16

RSMH Utbildnings resa började som ett projekt med medel från Allmänna Arvsfonden för många år sedan. Sedan 2014 har utbildningarna bedrivits utan projektmedel och sedan 2021 är det RSMH Utbildning AB som står för RSMH:s externa utbildningar. De som köper utbildningar är alla möjliga verksamheter som möter människor med psykisk ohälsa. Det kan vara äldreomsorg, folkhögskolor och privata företag.