Radio Galen

Share

Samtal med Beatrice Ikonen, RSMH:s förbundskansli

Ep. 9

Det är ingen naturlag eller något oundvikligt att få psykisk ohälsa vid stigande ålder. Om detta pratar Jonas och Jimmie med Beatrice Ikonen idag. Beatrice arbetar på RSMH:s förbundskansli och på RSMH:s utbildningsbolag. Nu ska hon dra igång projektet Visam. Visam - Tillsammans för värdighet och välbefinnande för äldre syftar till att skapa en kunskapsplattform för RSMH att stötta äldre med psykisk ohälsa och skapa lärande kring åldrande och psykisk ohälsa riktat mot både seniorer, professionell vårdpersonal och anhöriga.