Mental träning för ryttare Sporre Academy

Share

Tionde avsnittet: Maria pratar om hur du hanterar stopp och vägringar i hoppningen.

Season 1, Ep. 10

När hästen vägrar blir det alltid problem. Ett av de största problemen är att det fastnar som en tagg i ryttarens hjärna, och du tar det med dig till nästa gång du ska hoppa.

Ju mindre frustration och drama det blir runt ett stopp, ju mindre problem kommer det att bli i framtiden.

I det här avsnittet får du enkla tips om hur du bygger upp ert gemensamma självförtroende.

Din inställning ska alltid vara: Min häst hoppar alla hinder!

More Episodes