Mental träning för ryttare Sporre Academy

Share

Nionde avsnittet: Maria pratar om hur du kan skapa flow och en bra känsla.

Season 1, Ep. 9

Det här avsnittet handlar om hur du kan träna på att skapa flyt och bra känsla i ridningen.

Du kan själv påverka vilken känsla du upplever i ridningen beroende på vad du fokuserar på. Du får också träna på att lita på att du faktiskt kan rida och utnyttja det.

More Episodes