Share

cover art for En journalistprisjurys våndor och företagens rätt att klaga på medier

Den svenska modellen

En journalistprisjurys våndor och företagens rätt att klaga på medier

Bör företag som missköter sig alltid pekas ut med namn i medierna? Och hur kan företag klaga på felaktiga publiceringar? Så om varför det är så svårt att hitta en värdig mottagare av Stora journalistpriset.

More episodes

View all episodes