Share

cover art for Den oengagerade journalisten och reporterskråets utbildningsnivå

Den svenska modellen

Den oengagerade journalisten och reporterskråets utbildningsnivå

En del journalister gör en poäng av de inte är engagerade i en enda förening och inte ens röstar - allt för att understryka sin opartiskhet. Men är det rimligt? Och hur är det ställt med utbildningsnivån i kåren?

More episodes

View all episodes