Share

cover art for Gäst: Anna Careborg, publisher SvD

Den svenska modellen

Gäst: Anna Careborg, publisher SvD

Anna Careborg leder SvD sedan hösten 2019. Hon är hjärtligt trött på jämförelsen med DN och ser aldrig staten som en garant för tidningens fortlevnad, trots att en stor del av intäkterna kommer därifrån.

More episodes

View all episodes