Share

cover art for Nu är det slut

Den svenska modellen

Nu är det slut

Allt har en ände men korven har två, brukar det heta. Det gäller även Den svenska modellen som har ett första och och ett sista avsnitt som kommer här. Tack för alla reaktioner och förslag på ämnen att ta upp! Ni som lyssnar har sannerligen varit med och knådat fram dessa femtio avnitt.

More episodes

View all episodes