Share

cover art for Det heliga källskyddet och sömnpillret EU

Den svenska modellen

Det heliga källskyddet och sömnpillret EU

Att skydda sina källor är bland det heligaste för journalister. En del händelser på sistone väcker frågan om hur bra vi faktiskt är på det. Och EU fortsätter att fatta avgörande beslut på medieområdet som vi borde intressera oss för men där vi alltid är orimligt sena på bollen.

More episodes

View all episodes