SLU_Edutalks

Share

[Episode 5-2.] Internationalization, global learning, and Agenda 2030

Episode 5, Part 2. 

 In this episode, Assistant Professor Melanie Miller Foster and Educational Developer Natalie Jellinek discuss teaching and learning in higher education in relation to internationalization, global learning, and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. 

 

Episode 2 explores how teachers can promote intercultural communication and support the development of global competencies in higher education. Melanie and Natalie discuss the importance of being engaged with this kind of teaching and learning and share some strategies about how to work within universities and communities to support global learning.  

 

Contributors 

Melanie Miller Foster: Assistant Professor of International Agriculture at the Office of International Programs, College of Agricultural Sciences, The Pennsylvania State University 

Natalie Jellinek: Internationalization advisor and Educational Developer, The Swedish University of Agricultural Sciences 

Moderator: Alexandra D’Urso, Educational Developer, The Swedish University of Agricultural Sciences 

Editor: Minha Park, Educational Developer, The Swedish University of Agricultural Sciences 

More Episodes

fredag 30 september 2022

[Episod 11.] Kritiskt tänkande och vetenskaplighet i yrkesprogram – exempel från djursjukskötarprogrammet

Season 1, Ep. 11
[Episod 11.] Kritiskt tänkande och vetenskaplighet i yrkesprogram – exempel från djursjukskötarprogrammetKritiskt tänkande och vetenskaplighet är centrala teman inom all högre utbildning. Samtliga studenter som tar ut en grundexamen ska enligt Högskolelagen bl.a. ha en ” förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar” och en förmåga att ”söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå”. Men vilken betydelse har kritiskt och vetenskapligt tänkande när våra studenter kommer ut i arbetslivet? Hur kan vi arbeta med dessa centrala teman i våra yrkesprogram? och hur ser vi till att studenterna får med sig de förmågor och förhållningssätt de behöver ha med sig när de lämnar universitetet?I det här avsnittet samtalar den pedagogiska utvecklaren Jan Stockfors med Josefin Söder från Avdelningen för djuromvårdnad vid Institutionen för kliniska vetenskaper om hur man kan integrera kritiskt och vetenskapligt tänkande i ett yrkesprogram. I Josefins fall handlar det mer specifikt om Djursjukskötarprogrammet här på SLU.MedverkandeJan Stockfors, pedagogisk utvecklare vid Enheten för pedagogisk utveckling, SLUJosefin Söder, Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för djuromvårdnad, SLURedigeringJan Stockfors och Johan von Feilitzen, UtbildningsMedia, SLU