SLU_Edutalks

Share

[Episode 12.] Genus och jämställdhet för våra studenter

Genus och jämställdhet för våra studenter

 

Genus och jämställdhet inom akademin har varit ett aktuellt ämne de senaste åren. Fokus har framförallt varit på jämställdhetsintegrering och att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med på alla beslutsnivåer vid våra lärosäten. Men hur står det till med jämställdheten bland våra studenter? Det är något som Ann Grubbström här på SLU har tittat närmare på och i det här avsnittet samtalar den pedagogiska utvecklare Jan Stockfors med Ann om hennes forskning och hennes syn på jämställdhetsarbetet inom akademin.

(språk: svenska)


Medverkande

  • Jan Stockfors: Pedagogisk utvecklare på EPU (Enheten för pedagogisk utveckling)
  • Ann Grubbström: Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation samt pedagogiskt utvecklare på EPU
  • Inspelning: Johan von Feilitzen (Mediaproducent)
  • Redigering: Jan Stockfors, Minha Park(Pedagogisk utvecklare)

 

More Episodes

fredag 26 maj 2023

[Episode 13.] Tusen kön i undervisningen, tusen frågor hos lärare - transinkludering i undervisningen

[Episode 13.] Tusen kön i undervisningen, tusen frågor hos lärare - Transinkludering i undervisningenFunderar du på hur du som lärare kan göra din undervisning mer transinkluderande eller helt enkelt undrar vad transinkludering i undervisningen innebär? Då är det här avsnittet något för dig.För i det här avsnittet samtalar Malin Ekström, lika villkorshandläggare vid NJ och VH fakulteterna med jämlikhetskonsult Lukas Romson (se presentation nedan) om just transinkluderande undervisning. De pratar bland annat om olika begrepp, bemötande och minoritetsstress och vad gör man som lärare när man känner att man själv inte kan tillräckligt?(språk: svenska)Lukas och Malin samtalar också om seminariet i höst ”Transinkludering i undervisningsrollen”, då Lukas kommer tillbaka till oss på SLU och lär oss mer om transinkludering vid planerande och genomförande av lektioner, bemötande av studenter och vid praktik och grupparbeten.Håll utkik i kalendariet för EPU:s pedagogiska seminarier för när och var seminariet äger rum.MedverkandeLukas Romson är jämlikhetskonsult och innehar företaget Rätt OLika, specialiserat på likabehandlingsarbete inom arbetslivet. Han har juristutbildning i botten och anlitas oftast inom hbtq-området, frågor han sysslat med i över tjugo år. Han rider gärna, har innehaft tre hamstrar, tre katter och en orm i sitt liv samt försöker så smått annektera sin fars trädgård på sommarstället i Dalarna, men är total novis på samtliga dessa områden. Malin Ekström: lika villkorshandläggare vid NJ och VH fakulteternaInspelning och redigering: Minha Park, pedagogisk utvecklare på EPU
fredag 30 september 2022

[Episod 11.] Kritiskt tänkande och vetenskaplighet i yrkesprogram – exempel från djursjukskötarprogrammet

Season 1, Ep. 11
[Episod 11.] Kritiskt tänkande och vetenskaplighet i yrkesprogram – exempel från djursjukskötarprogrammetKritiskt tänkande och vetenskaplighet är centrala teman inom all högre utbildning. Samtliga studenter som tar ut en grundexamen ska enligt Högskolelagen bl.a. ha en ” förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar” och en förmåga att ”söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå”. Men vilken betydelse har kritiskt och vetenskapligt tänkande när våra studenter kommer ut i arbetslivet? Hur kan vi arbeta med dessa centrala teman i våra yrkesprogram? och hur ser vi till att studenterna får med sig de förmågor och förhållningssätt de behöver ha med sig när de lämnar universitetet?I det här avsnittet samtalar den pedagogiska utvecklaren Jan Stockfors med Josefin Söder från Avdelningen för djuromvårdnad vid Institutionen för kliniska vetenskaper om hur man kan integrera kritiskt och vetenskapligt tänkande i ett yrkesprogram. I Josefins fall handlar det mer specifikt om Djursjukskötarprogrammet här på SLU.MedverkandeJan Stockfors, pedagogisk utvecklare vid Enheten för pedagogisk utveckling, SLUJosefin Söder, Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för djuromvårdnad, SLURedigeringJan Stockfors och Johan von Feilitzen, UtbildningsMedia, SLU
fredag 28 januari 2022

[Episode 9.] Teaching in a distance education degree program before and during the pandemic

Episode 9. Teaching in a distance education degree program before and during the pandemic: Reflections from teacher Charles Melnyk During the Covid pandemic, in-person teaching in the classroom has not been possible to the same extent as before. Thus, there has been an increasing and widespread need to think about quality distance and online teaching in higher education. But what about education programs that were already distance-based? What lessons have been learned during the past two years by teachers and students who were already familiar with distance teaching and learning? In the higher education pedagogy project course, teachers can investigate pedagogical questions of interest. Often, these projects have a broader appeal, such as the report of teacher Charles Melnyk, Associate Senior Lecturer at the Department of Plant Biology at SLU. In his report, Charles explored distance education by studying a long-distance Master's program called Plant Biology for Sustainable Production, which began in the fall of 2018. In this episode, Educational Developer Alexandra D’Urso invited Charles to discuss different considerations and reflections regarding planning for distance teaching, both before and during the pandemic. Using his project course report as inspiration for the conversation, Charles reflects about how a well-designed distance course can enhance students’ education. ContributorsCharles Melnyk: Associate Senior Lecturer at the Department of Plant Biology, SLUAlexandra D’Urso: Educational Developer at the Educational Development Unit, SLUEditing: Minha Park, Educational Developer at the Educational Development Unit, SLU