SLU_Edutalks

Hej, Välkomna till den här podden. Det här är ett poddprogram från Avdelningen för lärande och digitalisering på SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, SLU. Podden vänder sig till dig - som är forskare och lärare men även till dig som har engagemang och funderingar kring hur vi tillsammans kan hitta bättre lösningar på pedagogiska frågor i universitets-och högskoleutbildningar.


Hello, Welcome to this podcast. This is a podcast program from the Department of Learning and Digitization at the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU. This podcast appeals to you – not only who are researchers and teachers but also who have commitments and thoughts on how we can find together better solutions for educational issues in university and college education.