Share

cover art for [Episode 15.] Att undervisa om naturupplevelser - ett samtal med Anna María Pálsdóttir

SLU_Edutalks

[Episode 15.] Att undervisa om naturupplevelser - ett samtal med Anna María Pálsdóttir

Anna María Pálsdóttir är Universitetslektor vid Institutionen för människa och samhälle på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Anna Maria arbetar både i sin undervisning och i sin forskning med bland annat naturbaserade och naturunderstödda interventioner som bedrivs i olika utemiljöer för olika målgrupper samt innehåll och utformning av hälsofrämjande utomhusmiljöer.

I det här avsnittet av Edutalks samtalar Jan Stockfors med Anna María om att undervisa om naturupplevelser, om kopplingen mellan forskning och undervisning, samt om specifika problem med att undervisa om upplevelser av natur under Covid-pandemin.

More episodes

View all episodes

 • 16. [Episode 16.] Undervisning med studenterna i centrum – Ett samtal med Marie Bengtsson

  58:16
  Undervisning med studenterna i centrum – Ett samtal med Marie BengtssonMarie Bengtsson är professor vid Institutionen för växtskyddsbiologi på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Marie är en av SLU:s mer erfarna lärare och ständigt närvarande i de pedagogiska samtalen på universitetet.I det här avsnittet samtalar Jan Stockfors med Marie om hennes undervisning i framförallt kemi och hur hon framgångsrikt kombinerar det bästa från traditionella arbetsformer med nya sätt att arbeta. Det handlar om studentaktiverande arbetssätt som när det är relevant inkluderar ett noga utvalt teknikstöd. Samtalet kommer också in på Maries erfarenhet av att ansöka om och bli befordrat till excellent lärare.
 • [Episode 14.] Återkoppling och reflektion – ett samtal med Martin Westin

  48:07
  Edutalks-Avsnitt 14, Återkoppling och reflektion – ett samtal med Martin WestinVälkommen till en till spännande avsnitt av Edutalks.Martin Westin är forskare och lärare vid avdelningen för miljökommunikation på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Martin har sedan tidigare lång erfarenhet av att leda och delta i komplexa planeringsprocesser. I det här avsnittet av Edutalks samtalar pedagogiska utvecklaren Jan Stockfors med Martin om hur man kan arbeta med återkoppling i olika sammanhang. Samtalet utforskar också ett verktyg för reflektion som Martin har varit med att utveckla och som kallas Reflektionscykeln.  Önskar er en underbar Midsommar fylld av glädje med detta avsnitt!Här är länken till sidan om reflektionscykeln:https://www.slu.se/site/mistra-ec/outputs/reflektionscykeln/MedverkandeMartin Westin: Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation och lärare på Miljökommunikationsprogrammet samt vid Agronomprogrammet.Jan Stockfors: Pedagogisk utvecklare på Enheten för pedagogisk utveckling vid SLU
 • [Episode 13.] Tusen kön i undervisningen, tusen frågor hos lärare - transinkludering i undervisningen

  29:36
  [Episode 13.] Tusen kön i undervisningen, tusen frågor hos lärare - Transinkludering i undervisningenFunderar du på hur du som lärare kan göra din undervisning mer transinkluderande eller helt enkelt undrar vad transinkludering i undervisningen innebär? Då är det här avsnittet något för dig.För i det här avsnittet samtalar Malin Ekström, lika villkorshandläggare vid NJ och VH fakulteterna med jämlikhetskonsult Lukas Romson (se presentation nedan) om just transinkluderande undervisning. De pratar bland annat om olika begrepp, bemötande och minoritetsstress och vad gör man som lärare när man känner att man själv inte kan tillräckligt?(språk: svenska)Lukas och Malin samtalar också om seminariet i höst ”Transinkludering i undervisningsrollen”, då Lukas kommer tillbaka till oss på SLU och lär oss mer om transinkludering vid planerande och genomförande av lektioner, bemötande av studenter och vid praktik och grupparbeten.Håll utkik i kalendariet för EPU:s pedagogiska seminarier för när och var seminariet äger rum.MedverkandeLukas Romson är jämlikhetskonsult och innehar företaget Rätt OLika, specialiserat på likabehandlingsarbete inom arbetslivet. Han har juristutbildning i botten och anlitas oftast inom hbtq-området, frågor han sysslat med i över tjugo år. Han rider gärna, har innehaft tre hamstrar, tre katter och en orm i sitt liv samt försöker så smått annektera sin fars trädgård på sommarstället i Dalarna, men är total novis på samtliga dessa områden. Malin Ekström: lika villkorshandläggare vid NJ och VH fakulteternaInspelning och redigering: Minha Park, pedagogisk utvecklare på EPU
 • [Episode 12.] Genus och jämställdhet för våra studenter

  34:13
  Genus och jämställdhet för våra studenter Genus och jämställdhet inom akademin har varit ett aktuellt ämne de senaste åren. Fokus har framförallt varit på jämställdhetsintegrering och att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med på alla beslutsnivåer vid våra lärosäten. Men hur står det till med jämställdheten bland våra studenter? Det är något som Ann Grubbström här på SLU har tittat närmare på och i det här avsnittet samtalar den pedagogiska utvecklare Jan Stockfors med Ann om hennes forskning och hennes syn på jämställdhetsarbetet inom akademin.(språk: svenska)MedverkandeJan Stockfors: Pedagogisk utvecklare på EPU (Enheten för pedagogisk utveckling)Ann Grubbström: Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation samt pedagogiskt utvecklare på EPUInspelning: Johan von Feilitzen (Mediaproducent)Redigering: Jan Stockfors, Minha Park(Pedagogisk utvecklare) 
 • 11. [Episod 11.] Kritiskt tänkande och vetenskaplighet i yrkesprogram – exempel från djursjukskötarprogrammet

  43:35
  [Episod 11.] Kritiskt tänkande och vetenskaplighet i yrkesprogram – exempel från djursjukskötarprogrammetKritiskt tänkande och vetenskaplighet är centrala teman inom all högre utbildning. Samtliga studenter som tar ut en grundexamen ska enligt Högskolelagen bl.a. ha en ” förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar” och en förmåga att ”söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå”. Men vilken betydelse har kritiskt och vetenskapligt tänkande när våra studenter kommer ut i arbetslivet? Hur kan vi arbeta med dessa centrala teman i våra yrkesprogram? och hur ser vi till att studenterna får med sig de förmågor och förhållningssätt de behöver ha med sig när de lämnar universitetet?I det här avsnittet samtalar den pedagogiska utvecklaren Jan Stockfors med Josefin Söder från Avdelningen för djuromvårdnad vid Institutionen för kliniska vetenskaper om hur man kan integrera kritiskt och vetenskapligt tänkande i ett yrkesprogram. I Josefins fall handlar det mer specifikt om Djursjukskötarprogrammet här på SLU.MedverkandeJan Stockfors, pedagogisk utvecklare vid Enheten för pedagogisk utveckling, SLUJosefin Söder, Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för djuromvårdnad, SLURedigeringJan Stockfors och Johan von Feilitzen, UtbildningsMedia, SLU
 • [Episode 10.] Doctoral co-supervision at SLU

  30:05
  Episode 10. Doctoral co-supervision at SLUIn this episode, our colleagues at EPU (the unit of pedagogical development at SLU), Cecilia Almlöv and Henrik Viberg who have wide and rich experience of doctoral supervision in higher education have a conversation about what the meaning of team supervision is and how you can work better in a supervisory team.They talk about a various range of roles and responsibilities as a member of the supervisory team regardless of whether you are the main supervisor or co-supervisor. They also help us think deeper about many challenges such as emotional support or career planning for doctoral students.Through this episode, we hope that you can create an opportunity to reflect upon your role as a supervisor. ContributorCecilia Almlöv: Head of Unit at the Educational Development Unit (EPU)Henrik Viberg: Educational developer at the Educational Development Unit (EPU)Recording: Johan von Feilitzen, Adviser at the Unit for Educational Support Systems and MediaEditing: Minha Park, Educational developer at the Educational Development Unit (EPU)
 • [Episode 9.] Teaching in a distance education degree program before and during the pandemic

  35:42
  Episode 9. Teaching in a distance education degree program before and during the pandemic: Reflections from teacher Charles Melnyk During the Covid pandemic, in-person teaching in the classroom has not been possible to the same extent as before. Thus, there has been an increasing and widespread need to think about quality distance and online teaching in higher education. But what about education programs that were already distance-based? What lessons have been learned during the past two years by teachers and students who were already familiar with distance teaching and learning? In the higher education pedagogy project course, teachers can investigate pedagogical questions of interest. Often, these projects have a broader appeal, such as the report of teacher Charles Melnyk, Associate Senior Lecturer at the Department of Plant Biology at SLU. In his report, Charles explored distance education by studying a long-distance Master's program called Plant Biology for Sustainable Production, which began in the fall of 2018. In this episode, Educational Developer Alexandra D’Urso invited Charles to discuss different considerations and reflections regarding planning for distance teaching, both before and during the pandemic. Using his project course report as inspiration for the conversation, Charles reflects about how a well-designed distance course can enhance students’ education. ContributorsCharles Melnyk: Associate Senior Lecturer at the Department of Plant Biology, SLUAlexandra D’Urso: Educational Developer at the Educational Development Unit, SLUEditing: Minha Park, Educational Developer at the Educational Development Unit, SLU 
 • [Episode 8.] Snabbspår på distans för nyanlända agronomer

  43:59
  I Sverige är det brist på erfarna agronomer, och därför startade Arbetsförmedlingen i samarbete med SLU ett projekt där utlandsfödda akademiker erbjöds en svensk påbyggnad av sin utbildning – ett så kallat snabbspår. Snabbspåret genomfördes helt på distans med ämnesexperter från SLU i Uppsala och Alnarp och distanspedagogiskt upplägg från SLU i Skara. Målet var att att öka chanserna för deltagarna att få jobb i Sverige inom sitt yrkesområde. I det här avsnittet har den pedagogiska utvecklaren Alexandra D’Urso från Enheten för pedagogisk utveckling på SLU ett samtal med två av deltagarna i snabbspåret, Ivana Stijepic och Nour Al Hariri och en av lärarna, Maria Lingaas. Vill ni veta mer om den utbildningen, klicka på länkar nedan.https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2020-09-08-snabbspar-for-jobb-at-nyanlanda-agronomer  https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=2D5643F53088A792Medverkande:Maria Lingaas, Utbildningsledare på SLU MenyAlexandra D’Urso, Pedagogisk utvecklare på EPU(Enheten för pedagogisk utveckling)Ivana Stijepić, Alumn på distansutbildning "snabbspår för nyanlända agronomer"Nour Al Hariri, Alumn på distansutbildning "snabbspår för nyanlända agronomer"