Naar de kindjes!

Share

Jaarfeesten als ritme door het jaar

Season 1, Ep. 4

Anita van Rijnsoever is moeder van twee jonge kinderen, pedagogische medewerker bij Kinderopvang De Geheime Tuin en heeft van jaarfeesten haar hobby gemaakt. 


Binnen de antroposofische kinderopvang vormen de jaarfeesten het ritme van het jaar. Door de jaarfeesten te koppelen aan een terugkerende activiteit, weten kinderen wat er komen gaat. Dit geeft een gevoel van veiligheid en vertrouwen, waardoor kinderen ruimte krijgen om te spelen en te ontwikkelen. In het vieren van jaarfeesten wordt een respectvolle verbinding van kinderen met de natuur en het jaarverloop erkend, gevoed en ontwikkeld. In deze aflevering vertellen Anita en Mirte Madelief over wat jaarfeesten zijn, over de functie in de opvoeding en de diepere betekenis ervan, het beleven en vieren van de feesten met kinderen en over temmen van persoonlijke draken. 


https://www.christofoor.nl 

https://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/artikelen/waarom-vieren-jaarfeesten/ 

More Episodes