Share

cover art for Groene kinderopvang

Naar de kindjes!

Groene kinderopvang

Season 1, Ep. 6

Janneke van den Bos is oprichter van Stichting Groen Cement en eigenaar van Kinderopvang Zon! Een BUITENgewone kinderopvang in Delft en omstreken. Janneke Hagenaar is pedagoog, eigenaar van bureau Hagenaar en bestuurslid van Stichting Groen Cement. 


Stichting Groen Cement zet zit in om in onze huidige maatschappij de afstand tussen kinderen en de natuur te verkleinen. De kinderopvang is het eerste ‘speerpunt’ waarbinnen Stichting Groen Cement zich actief inzet.


In deze podcast vertellen Janneke en Janneke over hun passie voor natuur, het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang en het belang voor kinderen om ervaringen op te doen tijdens het buitenspelen. Leren doen kinderen met hun hele lichaam. Waar kan een kind rijkere ervaringen opdoen dan in of met de natuur? Buitenspelen en natuurbeleving zijn onlosmakelijk verbonden met antroposofische kinderopvang. Denk hierbij aan buiten slapen, een seizoenstafel en het vieren van de jaarfeesten. 


https://www.groencement.nl 

https://www.kinderopvangzon.nl 

https://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/artikelen/groene-kinderopvang/ 

https://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/artikelen/waarom-vieren-jaarfeesten/ 

More episodes

View all episodes

 • Trailer: Naar de kindjes!

  00:48
  Mirte Madelief is voorvechter van antroposofie en oprichter van een kinderdagverblijf welke werkt vanuit antroposofisch pedagogische visie. Samen met haar collega Sandra gaat zij op zoek naar antwoorden op de vragen: wat is antroposofische kinderopvang en waarom is het juist in deze tijd zo goed is voor onze kinderen? Sandra, is nieuw met antroposofie. Ze heeft veel kritiek van buitenaf gekregen op het feit dat ze is gaan werken voor een antroposofische opvang. Door Sandra haar terughoudendheid en kritische blik in combinatie met Mirte haar overtuiging zorgt dit voor discussie maar ook een scherpe blik op of een antroposofische aanpak in de kinderdagopvang het beste is. Samen bespreken ze deze zoektocht met elkaar maar laten ze zich ook leiden door verschillende experts en ervaringsdeskundigen.
 • 1. Antroposofische Kinderopvang, wat is dat? Deel 1

  24:51
  Mirte Madelief van Zundert is ondernemer en docent, oprichter van ‘Kinderopvang De Geheime Tuin’ en mede initiatief van de ‘School voor Antroposofische Kinderopvang’. Mirte Madelief is moeder van een dochter.Sandra Verdoold is manager bij Kinderopvang De Geheime Tuin. Voorheen werkzaam in het bedrijfsleven bij Meetingpoint en MAS als General Manager en als teammanager bedrijfsvoering bij de gemeentelijke overheid. Daarnaast is zij moeder van twee jongens.In deze aflevering stellen Mirte Madelief en Sandra zich voor en gaan samen in gesprek over de verschillende vormen van kinderopvang in Nederland. Mirte Madelief vertelt over antroposofie en over hoe zij dit toepast in haar persoonlijke leven en haar kinderdagverblijf-organisatie. Een aflevering met uitleg over antroposofische kinderopvang, bewust opvoeden en de groeiende vraag naar Vrijschool onderwijs en antroposofische opvang. Sandra, nieuw met antroposofie, stelt veel kritische vragen. (WEG: die Mirte Madelief niet allemaal kan beantwoorden.)Ze besluiten samen opzoek te gaan naar antwoorden door in de volgende afleveringen in gesprek te gaan met experts, meer te weten te komen. www.kinderopvang-degeheimetuin.nl https://antroposofische-kinderopvang.nl 
 • 2. Antroposofische Kinderopvang, wat is dat? Deel 2

  30:43
  Wido Jonges is de oprichter van de kinderopvangorganisatie ‘de Vlinderboom op school’ en mede initiatiefnemer van de ‘School voor Antroposofische kinderopvang’. Wido begon een antroposofische kinderopvangorganisatie in Noord-Holland om zijn eigen kinderen kwalitatief goede opvang te bieden, gewoon omdat het er niet was. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot diverse peutergroepen en BSO’s binnen Vrijescholen. In deze aflevering vertelt Wido over huishoudelijk werk als activiteit, het individuele kind binnen de groep, de voorbeeldrol van de pedagogisch medewerker en geborgenheid als specifiek kenmerk van de antroposofische kinderopvang. http://www.devlinderboom-opschool.nl https://www.school-vak.nl 
 • 3. Biologisch en gezond eten voor jonge kinderen

  26:50
  Kirsten Toeset is levensmiddelentechnoloog en oprichter van de Kleine Keuken, een bedrijf wat in In 2012 begon met het maken van verse biologische maaltijden voor kleine kinderen.Kirsten wil dat elk kind gezond en energiek opgroeit en helpt daar graag zoveel mogelijk ouders bij. Producten van de Kleine Keuken, voeding- en verzorgingsproducten, zijn inmiddels te vinden in de schappen van de grote supermarkten. In deze aflevering vertelt Kirsten over wat goede voeding voor jonge kinderen is, wat er inzit en waarom gezonde vetten zo belangrijk zijn. Ook geeft zij tips voor werkende ouders. Kirsten laat je inzien dat de juiste keuzes maken in voeding en verzorging niet moeilijk hoeft te zijn. https://www.dekleinekeuken.comhttps://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/over/biologische-voeding/ 
 • 4. Jaarfeesten als ritme door het jaar

  33:45
  Anita van Rijnsoever is moeder van twee jonge kinderen, pedagogische medewerker bij Kinderopvang De Geheime Tuin en heeft van jaarfeesten haar hobby gemaakt. Binnen de antroposofische kinderopvang vormen de jaarfeesten het ritme van het jaar. Door de jaarfeesten te koppelen aan een terugkerende activiteit, weten kinderen wat er komen gaat. Dit geeft een gevoel van veiligheid en vertrouwen, waardoor kinderen ruimte krijgen om te spelen en te ontwikkelen. In het vieren van jaarfeesten wordt een respectvolle verbinding van kinderen met de natuur en het jaarverloop erkend, gevoed en ontwikkeld. In deze aflevering vertellen Anita en Mirte Madelief over wat jaarfeesten zijn, over de functie in de opvoeding en de diepere betekenis ervan, het beleven en vieren van de feesten met kinderen en over temmen van persoonlijke draken. https://www.christofoor.nl https://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/artikelen/waarom-vieren-jaarfeesten/ 
 • 5. Het belang van spelen

  39:13
  dr. Louise Berkhout werkte bij de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen als schoolpsycholoog en lerarenopleider en gaf ook les op de Vrijeschool Pabo. In 2012 is zij gepromoveerd op het proefschrift 'Play and psycho-social health of boys and girls aged four tot six'. Het onderzoek heeft zeer veel publiciteit gekregen en Louise geeft regelmatig lezingen op congressen en scholen.In deze aflevering vertelt Louise Berkhout over ‘vrij spelen’ en waarom dat zo belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling van kind tot volwassene. Zij legt de relatie uit tussen het 'vrije spel' en de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de motorische, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling, want spelen is eigenlijk denken. Wist jij dat stimuleren van spel bij ‘gezonde’ kinderen niet nodig is? Louise vertelt wat er wel nodig is. Tot slot bespreken wij de specifiek antroposofische kenmerken van spel en speelgoed in relatie tot de (onderste) vier zintuigen. Want spelen is naast denken ook ervaren! https://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/artikelen/spelen-corona-tijd-praktische-tips-voor-ouders/https://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/artikelen/spel-speelgoed-fantasie/ 
 • 7. Toekomstige generaties

  33:39
  Ignaz Anderson is onder andere bestuurder van Earth Charter NL en het Lab Toekomstige Generaties. Hij adviseert initiatieven van algemeen nut om met (meer) impact donerend te investeren. Ignaz is opgeleid als pedagoog en was 25 jaar werkzaam als docent en directeur van De Vrije School in Den Haag en gaf daarna 16 jaar leiding aan de Iona Stichting in Amsterdam. In deze podcast vertelt Ignaz over antroposofie als integrale benadering van mens en wereld. Wij spreken over het belang van universele waarden zichtbaar maken vanuit een toekomstgerichte aanpak. Omdat alles wat wij nu doen invloed heeft op toekomstige generaties. Deze generaties hebben iets anders nodig, en om er achter te komen wat, zal de opvoeder aan moeten sluiten bij de wereld van het kind. Dit betekent aansluiten bij het diepe weten en het liefhebben dat hieruit voort komt. De wereld bestaat niet uit vakjes, maar ons onderwijs nog wel! Deze fragmentatie werkt niet meer. Stel je steeds de vragen: Waarom doen we wat we doen? En wat vraagt de mooist mogelijke toekomst mij nu te doen?https://labtoekomstigegeneraties.nl
 • 8. Antroposofische babyopvang

  40:57
  Mirte Madelief is docent aan de School voor Antroposofische Kinderopvang en geeft daar het vak ‘werken met baby’s. Daarnaast is zij ondernemer, initiatiefnemer van Kinderopvang De Geheime Tuin en actief binnen de pedagogisch sectie van de Antroposofische Vereniging in Nerderland. In deze aflevering vertelt Mirte Madelief over babyopvang in Nederland, hoe dit wettelijk geregeld is en over specifieke kenmerken van babyopvang in antroposofische kinderdagverblijven. Zij spreekt onder andere over het belang van een veilige hechting, het belang van gezonde voeding en voldoende goede slaap. Ook geeft zij tips over de inrichting van een ruimte waar baby’s verblijven. In deze podcast krijgen ouders en pedagogisch medewerkers niet alleen tips over de waarom maar vooral ook over de hoe om te gaan met het hele jonge kind. https://school-vak.nl