Naar de kindjes!

Share

Groene kinderopvang

Season 1, Ep. 6

Janneke van den Bos is oprichter van Stichting Groen Cement en eigenaar van Kinderopvang Zon! Een BUITENgewone kinderopvang in Delft en omstreken. Janneke Hagenaar is pedagoog, eigenaar van bureau Hagenaar en bestuurslid van Stichting Groen Cement. 


Stichting Groen Cement zet zit in om in onze huidige maatschappij de afstand tussen kinderen en de natuur te verkleinen. De kinderopvang is het eerste ‘speerpunt’ waarbinnen Stichting Groen Cement zich actief inzet.


In deze podcast vertellen Janneke en Janneke over hun passie voor natuur, het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang en het belang voor kinderen om ervaringen op te doen tijdens het buitenspelen. Leren doen kinderen met hun hele lichaam. Waar kan een kind rijkere ervaringen opdoen dan in of met de natuur? Buitenspelen en natuurbeleving zijn onlosmakelijk verbonden met antroposofische kinderopvang. Denk hierbij aan buiten slapen, een seizoenstafel en het vieren van de jaarfeesten. 


https://www.groencement.nl 

https://www.kinderopvangzon.nl 

https://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/artikelen/groene-kinderopvang/ 

https://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/artikelen/waarom-vieren-jaarfeesten/ 

More Episodes