Naar de kindjes!

Share

Antroposofische Kinderopvang, wat is dat? Deel 2

Season 1, Ep. 2

Wido Jonges is de oprichter van de kinderopvangorganisatie ‘de Vlinderboom op school’ en mede initiatiefnemer van de ‘School voor Antroposofische kinderopvang’. 


Wido begon een antroposofische kinderopvangorganisatie in Noord-Holland om zijn eigen kinderen kwalitatief goede opvang te bieden, gewoon omdat het er niet was. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot diverse peutergroepen en BSO’s binnen Vrijescholen. In deze aflevering vertelt Wido over huishoudelijk werk als activiteit, het individuele kind binnen de groep, de voorbeeldrol van de pedagogisch medewerker en geborgenheid als specifiek kenmerk van de antroposofische kinderopvang. 


http://www.devlinderboom-opschool.nl 


https://www.school-vak.nl 

More Episodes