Naar de kindjes!

Share

Het belang van spelen

Season 1, Ep. 5

dr. Louise Berkhout werkte bij de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen als schoolpsycholoog en lerarenopleider en gaf ook les op de Vrijeschool Pabo. In 2012 is zij gepromoveerd op het proefschrift 'Play and psycho-social health of boys and girls aged four tot six'. Het onderzoek heeft zeer veel publiciteit gekregen en Louise geeft regelmatig lezingen op congressen en scholen.


In deze aflevering vertelt Louise Berkhout over ‘vrij spelen’ en waarom dat zo belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling van kind tot volwassene. Zij legt de relatie uit tussen het 'vrije spel' en de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de motorische, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling, want spelen is eigenlijk denken. Wist jij dat stimuleren van spel bij ‘gezonde’ kinderen niet nodig is? Louise vertelt wat er wel nodig is. Tot slot bespreken wij de specifiek antroposofische kenmerken van spel en speelgoed in relatie tot de (onderste) vier zintuigen. Want spelen is naast denken ook ervaren! 


https://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/artikelen/spelen-corona-tijd-praktische-tips-voor-ouders/

https://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/artikelen/spel-speelgoed-fantasie/ 

More Episodes