Share

cover art for 106. De Letter of Intent: Hoe gaat u daar in de praktijk mee om?

Licht op Legal

106. De Letter of Intent: Hoe gaat u daar in de praktijk mee om?

Season 4, Ep. 106

Dit is aflevering 106 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Steven Storm, partner en advocaat Corporate / M&A bij Van Benthem & Keulen, in op de Letter of Intent (LOI).


Het proces tot aan- of verkoop van een onderneming omvat meerdere stadia. Het proces begint pas echt met de intentie van koper en verkoper om tot een transactie te komen. Vervolgens kunnen partijen gedurende de rest van het proces die intentie verder uitwerken tot een definitieve transactie. Deze intentie wordt vaak vastgelegd in een Letter of Intent (ook wel LOI of intentieovereenkomst).


In deze podcast legt Steven uit wat een Letter of Intent is en welke rol die speelt in een overnameproces. Daarnaast bespreekt Steven wat er meestal in de Letter of Intent geregeld wordt. Steven sluit de podcast af met praktische tips voor bedrijfsjuristen en ondernemers.


Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Steven Storm.


Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl.

 

Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.


Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:

vbk.nl

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

More episodes

View all episodes

 • 105. 107. Het persoonsgebonden budget en het stellen van kwaliteitseisen: Wat is de ruimte voor gemeenten?

  17:10
  Dit is aflevering 107 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Bastiaan Wallage, advocaat en associate partner Zorg & Sociaal domein bij Van Benthem & Keulen, in op het Persoonsgebonden Budget (PGB) en hoe het PGB zich verhoudt tot het contracteren van zorg.Om de kosten in de zorg beheersbaar te houden, willen zorgverzekeraars, zorgkantoren maar ook gemeenten steeds vaker zorg afnemen van gecontracteerde zorgaanbieders. Bij gemeenten loopt bepaalde zorg via het persoonsgebonden budget, het PGB, dat inwoners van gemeenten kunnen krijgen. Met het PGB kunnen inwoners zelf bepalen bij wie zij die zorg afnemen. Gemeenten willen tegelijkertijd dat die zorg bepaalde kwaliteitsstandaarden haalt. Hoe kunnen zorg inkopende patijen, zoals gemeenten, grip houden op de kosten en de kwaliteit van zorg? Onlangs deed de Centrale Raad van Beroep een uitspraak over hoe het PGB zich verhoudt tot het contracteren van zorg. In deze podcast bespreekt Bastiaan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en legt hij uit hoe gemeenten afspraken omtrent de kwaliteit van zorg vast kunnen leggen.Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Bastiaan Wallage. Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 105. 105. Schaarse rechten en vergunningen: Wanneer is daarvan sprake en wat moet u in zo’n geval doen?

  13:20
  Dit is aflevering 105 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Reimer Helder, advocaat Omgevings- en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op schaarse rechten.Rondvaartboten, subsidies en standplaatsen hebben allemaal te maken met schaarse publieke rechten. De laatste tijd is er veel te doen rond het verlenen van schaarse vergunningen. In deze podcast bespreekt Reimer aan de hand van diverse voorbeelden wat schaarse rechten zijn, welke voorwaarden gelden bij schaarse rechten en hoe je daar als gemeente mee om moet gaan. Reimer sluit de podcast af met praktische tips voor gemeenten. Wilt u meer informatie over schaarse rechten en schaarse vergunningen? Neem dan contact op met Reimer Helder of Merel Holtkamp.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 104. 104. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: Wat moet u als organisatie weten?

  14:46
  Dit is aflevering 104 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op grensoverschrijdend gedrag.Afgelopen woensdag, 13 maart 2024, lanceerde Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, de nieuwe editie van de handreiking voor organisaties over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Deze handreiking volgt op een prototype dat in 2023 is verschenen. De belangrijkste verandering in deze nieuwe editie is een verbreding van de aanpak: van goed omgaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar een strategie voor preventie en cultuurverandering binnen je organisatie.In deze aflevering van Licht op Legal bespreekt Anne het juridisch kader van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast bespreekt zij de belangrijkste aandachtspunten bij het omgaan van een melding van grensoverschrijdend gedrag en gaat zij in op een recente uitspraak van het Hof Den Bosch. Anne sluit de podcast af met praktische tips.Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u een juridische vraag hierover? Neem dan contact op met Anne Haverkort.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 103. 103. Het delen van medische gegevens in aansprakelijkheidskwesties: De Hoge Raad heeft gesproken

  13:35
  Dit is aflevering 103 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Petra klein Gunnewiek, partner en advocaat Aansprakelijkheid & Verzekering en Zorg & Sociaal domein, in op twee recente uitspraken over het delen van medische gegevens in aansprakelijkheidskwesties.Eind 2023 heeft de Hoge Raad in twee arresten uitspraak gedaan over de vraag hoe om moet worden gegaan met medische gegevens in aansprakelijkheidskwesties. Eén van de twee zaken gaat over het inzagerecht van een patiënt in een, door een ziekenhuis of de aansprakelijkheidsverzekeraar, aangevraagd medisch advies. Bij de andere zaak staat de vraag centraal of toestemming van de patiënt vereist is om medische gegevens te verstrekken aan de behandelend jurist van het ziekenhuis of aan de aansprakelijkheidsverzekeraar, in het kader van de buitengerechtelijke afhandeling van een aansprakelijkstelling.In deze podcast bespreekt Petra deze twee recente uitspraken van de Hoge Raad. Zij vertelt over de inhoud van de zaken en de daaraan voorafgegane procedures en hoe de Hoge Raad – na adviezen van AG Hartlief - tot haar uitspraak is gekomen. Wilt u meer weten over het delen van medische gegevens in aansprakelijkheidskwesties? Neem dan contact op met Petra klein Gunnewiek.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 102. 102. Wetgeving op AI: Waar moet u als organisatie rekening mee houden?

  14:39
  Dit is aflevering 102 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Elze ‘t Hart, advocaat en associate partner Information Technology en Privacy bij Van Benthem & Keulen, in op de (nieuwe) wetgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De AI Verordening (de AI Act) is bijna finaal en bevat regels voor de ontwikkeling en het gebruik van AI. Wat houdt de AI Act in en waarmee moet u straks (nog meer) rekening houden als u AI gaat gebruiken binnen uw organisatie? In deze podcast bespreekt Elze kort de kaders van de nieuwe AI Act. Daarnaast vertelt zij waar u op moet letten en wat u moet regelen als u met AI aan de slag gaat binnen uw organisatie. Vervolgens legt Elze uit hoe u de AI-kaders binnen uw organisatie implementeert en wat u moet organiseren en vastleggen. Ten slotte licht Elze toe wat de juridische risico’s zijn wanneer u geen AI-strategie en beleid heeft geïmplementeerd, maar uw organisatie wel AI inzet. Wilt u meer weten over de AI Act? Neem dan contact op met Elze 't Hart. Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram 
 • 101. 101. Actuele ontwikkelingen huurrecht, waaronder einde kortlopende contracten en doorrekenen van inflatie in de huurprijs: Wat moet u weten?

  19:14
  Dit is aflevering 101 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Justine van Lochem, partner en advocaat huurrecht bij Van Benthem & Keulen en tevens bijzonder hoogleraar Huurrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, in op enkele actuele ontwikkelingen in het huurrecht voor woonruimtes en bedrijfsruimtes.Het huurrecht is volop in beweging. Deze periode gaan een aantal nieuwe wetten en regels in. Daarnaast is een aantal belangrijke uitspraken gepubliceerd.In deze podcast bespreekt Justine onder andere de ontwikkelingen rond huurovereenkomsten voor woonruimtes, bedrijfsruimtes en wat te doen bij renovatie. Zo gaat zij, op basis van recente rechtspraak, in op de jaarlijkse huurverhoging van huurprijzen voor bedrijfsruimtes aan de hand van de inflatie. Justine sluit de podcast af met twee concrete tips.Wilt u meer weten over huurrecht en de ontwikkelingen of heeft u een concrete vraag? Neem dan contact op met Justine van Lochem.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl.Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 100. 100. Commerciële contracten: Wat legt u wel en niet vast en vooral: hoe schrijft u het op?

  17:05
  Dit is aflevering 100 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen en tevens bijzonder hoogleraar Nationaal en Internationaal Commercieel Contracteren aan de Universiteit Utrecht, in op het opstellen van commerciële contracten. Bij het opstellen van commerciële contracten gaat er veel mis, zo ervaart Marcel Ruygvoorn in zijn praktijk. Aan de hand van voorbeelden, over onder andere ontbindingsclausules en garanties, bespreekt Marcel wat er mis kan gaan als er onvoldoende aandacht besteed wordt aan de bewoordingen en de verhouding tot de wet. Daarnaast legt Marcel uit waar organisaties vooral op moeten letten als zij een contract opstellen. Marcel sluit de podcast af met een aantal praktische tips. Wilt u meer weten over commercieel contracteren of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Marcel Ruygvoorn. Ook wijzen wij graag op het boek ‘Contracten in de praktijk’ dat Marcel recentelijk schreef en vanaf nu verkrijgbaar is via Wolters Kluwer webshop. Het boek bevat een overzicht van de meest voorkomende contractsbepalingen en legt de werking ervan uit aan de hand van praktische voorbeelden. Daarnaast bevat het boek onder andere een hoofdstuk over de werking van algemene voorwaarden en per hoofdstuk vindt u handige 'tips & tricks'.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl.Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 99. 99. Groene arbeidsvoorwaarden: Wat kan u als organisatie doen?

  11:04
  Dit is aflevering 99 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Lisa Schouten, advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op groene arbeidsvoorwaarden.Verduurzaming is een belangrijk maatschappelijk thema. Door de maatschappelijke druk, toenemende wet- en regelgeving en eisen vanuit (toekomstige) werknemers zien we dat duurzaamheid steeds hoger op de agenda staat van organisaties en de HR afdeling. In deze podcast gaat Lisa in op groene arbeidsvoorwaarden. Lisa bespreekt wat groene arbeidsvoorwaarden zijn en noemt een aantal voorbeelden van groene arbeidsvoorwaarden. Daarnaast legt zij aan de hand van voorbeelden uit waar bedrijven op moeten letten als ze nadenken over groene arbeidsvoorwaarden en bespreekt zij kort de rol van de OR bij het opstellen van groene arbeidsvoorwaarden.Wilt u meer informatie over groene arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op met Lisa Schouten.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl.Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram