Licht op Legal

 • 112. 112. De Wet betaalbare huur en de Wet vaste huurcontracten: Hoe moet je daar als verhuurder mee omgaan?

  18:14
  Dit is aflevering 112 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Justine van Lochem, partner en advocaat Huurrecht bij Van Benthem & Keulen en tevens bijzonder hoogleraar Huurrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, in op de nieuwe regels voor middenhuur-woningen en het verbod op tijdelijke contracten voor huurwoningen. Op 1 juli 2024 zijn de Wet betaalbare huur en de Wet vaste huurcontracten ingegaan. Deze nieuwe wetten hebben een flinke impact op de huurmarkt van woningen. Bij het sluiten van nieuwe huurcontracten per 1 juli 2024 moet rekening gehouden worden met aanvullende regels. Zo verbiedt de Wet vaste huurcontracten in beginsel tijdelijke huurcontracten, maar zijn er uitzonderingscategorieën. En de Wet betaalbare huur breidt de huurprijsregulering voor huurwoningen flink uit. In deze aflevering bespreekt Justine wat de gevolgen zijn van deze nieuwe wetten, welke beperkingen er zijn en hoe je daar als verhuurder mee om moet gaan. Daarbij komen onder meer de uitzonderingscategorieën voor het tijdelijk verhuren van zelfstandige woonruimtes aan bod. Justine sluit de podcast af met praktische tips voor de verhuurbranche. Wilt u meer weten of dit onderwerp? Neem dan contact op met Justine van Lochem.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 111. 111. De inzet van zzp’ers: Wat is de stand van zaken rondom de nieuwe wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) en wat betekent dit voor werkgevers?

  14:02
  Dit is aflevering 111 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, advocaat en partner Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de inzet van zzp’ers en het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR).Het wetsvoorstel is recent voor advies naar de Raad van State gezonden en zal waarschijnlijk per 1 januari 2026 in werking treden. Intussen heeft de Belastingdienst de opdracht gekregen om al vanaf 1 januari 2025 weer strenger te gaan handhaven. Deze handhaving zal plaatsvinden op basis van de huidige wet, waar ‘alle omstandigheden van het geval’ worden meegewogen om te beoordelen of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Wat betekent dit voor werkgevers die zzp’ers inzetten? In deze aflevering legt Anne uit wat de kern is van de nieuwe wet en bespreekt zij aan de hand van voorbeelden wat dit kan gaan betekenen voor werkgevers. Daarnaast bespreekt zij wat de grootste misvatting over deze nieuwe wetgeving is en waar werkgevers zich van bewust moeten zijn. Anne sluit de podcast af met praktische tips voor organisaties waar zzp’ers worden ingezet. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u een juridische vraag hierover? Neem dan contact op met Anne Haverkort.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 110. 110. Bescherming van informatie in het tijdperk van AI: Wat moet u als organisatie weten?

  11:38
  Dit is aflevering 110 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Elze 't Hart, advocaat en associate partner Information Technology en Privacy bij Van Benthem & Keulen, in op de bescherming van informatie.Met nieuwe AI toepassingen, zoals ChatGPT en Microsoft copilot, wordt het voor organisaties steeds lastiger om informatie te beschermen. Welke informatie mogen medewerkers wel of niet delen met dergelijke toepassingen? Van wie is de informatie? Met welke wetgeving moet je rekening houden en wat zijn de consequenties en risico’s van het delen van informatie via AI-tools?In deze aflevering vertelt Elze over het gebruik van AI-tools binnen organisaties. Elze bespreekt hoe de in- en output bij AI-tools beschermd kan zijn en met welke contractuele en wettelijke aspecten rekening moeten worden gehouden. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan intellectueel eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, het beroepsgeheim en persoonsgegevens. Elze legt uit wat dit betekent voor bedrijven en hoe u hier als bedrijfsjurist mee om kunt gaan. Elze sluit de podcast af met concrete tips voor bedrijven die werken met AI toepassingen.Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Elze ’t Hart.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 109. 109. De nieuwe Richtlijn Consumentenkrediet: Wat verandert er en wat kunt u als kredietverstrekker nu al doen?

  15:04
  Dit is aflevering 109 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Dennis Apperloo, advocaat en associate partner Banking & Finance, in op een aantal ontwikkelingen rond consumentenkrediet. Vanaf 20 november 2025 moet de nieuwe Richtlijn Consumentenkrediet geïmplementeerd zijn. Vanaf 2026 wordt de nieuwe richtlijn in Nederland toegepast. In deze podcast bespreekt Dennis wat er gaat veranderen en welke impact dit heeft voor bedrijven. Zo gaat hij onder meer in op ‘buy now, pay later’, geautomatiseerde kredietacceptatie en het gewijzigde toepassingsbereik van de richtlijn. Daarnaast heeft de AFM onlangs een boete aan Tinka opgelegd. Dennis legt uit waarom deze boete werd opgelegd en wat dit betekent voor de praktijk. Dennis sluit de podcast af met praktische tips voor bedrijven die consumentenkrediet aanbieden en met de ontwikkelingen van de nieuwe Richtlijn te maken krijgen.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 108. 108. De Warranty & Indemnity-verzekering: Wat is een W&I-verzekering en waar moet je als koper en als verkoper rekening mee houden wanneer je zo’n verzekering overweegt?

  16:41
  Dit is aflevering 108 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Gijs van Rooijen, advocaat Corporate / M&A bij Van Benthem & Keulen, in op de Warranty & Indemnity-verzekering, de W&I-verzekering.Wanneer een onderneming verkocht wordt, wil de koper zeker weten dat hij geen miskoop doet. Van de verkoper worden daarom garanties gevraagd. Maar de verkoper wil niet te lang geld reserveren voor een eventuele claim. De zogeheten Warranty & Indemnity-verzekering probeert de verschillen tussen de wensen van koper en verkoper te overbruggen.In deze podcast legt Gijs uit wat een W&I-verzekering is en waarom zo'n verzekering wordt afgesloten. Daarnaast bespreekt Gijs de gebruikelijke voorwaarden van een W&I-verzekering en de invloed van een W&I-verzekering op het overnameproces. Gijs sluit de podcast af met praktische tips voor koper en verkoper die het afsluiten van een W&I verzekering overwegen.Wilt u meer informatie over de W&I-verzekering? Neem dan contact op met Gijs van Rooijen.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 105. 107. Het persoonsgebonden budget en het stellen van kwaliteitseisen: Wat is de ruimte voor gemeenten?

  17:10
  Dit is aflevering 107 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Bastiaan Wallage, advocaat en associate partner Zorg & Sociaal domein bij Van Benthem & Keulen, in op het Persoonsgebonden Budget (PGB) en hoe het PGB zich verhoudt tot het contracteren van zorg.Om de kosten in de zorg beheersbaar te houden, willen zorgverzekeraars, zorgkantoren maar ook gemeenten steeds vaker zorg afnemen van gecontracteerde zorgaanbieders. Bij gemeenten loopt bepaalde zorg via het persoonsgebonden budget, het PGB, dat inwoners van gemeenten kunnen krijgen. Met het PGB kunnen inwoners zelf bepalen bij wie zij die zorg afnemen. Gemeenten willen tegelijkertijd dat die zorg bepaalde kwaliteitsstandaarden haalt. Hoe kunnen zorg inkopende patijen, zoals gemeenten, grip houden op de kosten en de kwaliteit van zorg? Onlangs deed de Centrale Raad van Beroep een uitspraak over hoe het PGB zich verhoudt tot het contracteren van zorg. In deze podcast bespreekt Bastiaan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en legt hij uit hoe gemeenten afspraken omtrent de kwaliteit van zorg vast kunnen leggen.Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Bastiaan Wallage. Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 106. 106. De Letter of Intent: Hoe gaat u daar in de praktijk mee om?

  13:14
  Dit is aflevering 106 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Steven Storm, partner en advocaat Corporate / M&A bij Van Benthem & Keulen, in op de Letter of Intent (LOI).Het proces tot aan- of verkoop van een onderneming omvat meerdere stadia. Het proces begint pas echt met de intentie van koper en verkoper om tot een transactie te komen. Vervolgens kunnen partijen gedurende de rest van het proces die intentie verder uitwerken tot een definitieve transactie. Deze intentie wordt vaak vastgelegd in een Letter of Intent (ook wel LOI of intentieovereenkomst).In deze podcast legt Steven uit wat een Letter of Intent is en welke rol die speelt in een overnameproces. Daarnaast bespreekt Steven wat er meestal in de Letter of Intent geregeld wordt. Steven sluit de podcast af met praktische tips voor bedrijfsjuristen en ondernemers.Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Steven Storm.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 105. 105. Schaarse rechten en vergunningen: Wanneer is daarvan sprake en wat moet u in zo’n geval doen?

  13:20
  Dit is aflevering 105 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Reimer Helder, advocaat Omgevings- en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op schaarse rechten.Rondvaartboten, subsidies en standplaatsen hebben allemaal te maken met schaarse publieke rechten. De laatste tijd is er veel te doen rond het verlenen van schaarse vergunningen. In deze podcast bespreekt Reimer aan de hand van diverse voorbeelden wat schaarse rechten zijn, welke voorwaarden gelden bij schaarse rechten en hoe je daar als gemeente mee om moet gaan. Reimer sluit de podcast af met praktische tips voor gemeenten. Wilt u meer informatie over schaarse rechten en schaarse vergunningen? Neem dan contact op met Reimer Helder of Merel Holtkamp.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
 • 104. 104. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: Wat moet u als organisatie weten?

  14:46
  Dit is aflevering 104 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op grensoverschrijdend gedrag.Afgelopen woensdag, 13 maart 2024, lanceerde Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, de nieuwe editie van de handreiking voor organisaties over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Deze handreiking volgt op een prototype dat in 2023 is verschenen. De belangrijkste verandering in deze nieuwe editie is een verbreding van de aanpak: van goed omgaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar een strategie voor preventie en cultuurverandering binnen je organisatie.In deze aflevering van Licht op Legal bespreekt Anne het juridisch kader van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast bespreekt zij de belangrijkste aandachtspunten bij het omgaan van een melding van grensoverschrijdend gedrag en gaat zij in op een recente uitspraak van het Hof Den Bosch. Anne sluit de podcast af met praktische tips.Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u een juridische vraag hierover? Neem dan contact op met Anne Haverkort.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl. Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
loading...