Share

Licht op Legal

De belangrijkste juridische thema's van dit moment

Licht op Legal is de tweewekelijkse podcast van Van Benthem & Keulen met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over dé belangrijkste juridische thema’s van dit moment pragmatisch vertaald naar de impact op jouw
Latest Episode1/11/2022

51. Fraude en misbruik van vennootschappen: Hoe herkent u dit en wat kunt u er tegen doen?

Season 3, Ep. 51
Dit is aflevering 51 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Juliette Wareman, advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen, in op fraude en misbruik van vennootschappen.Nederland kent veel BV’s waarin een onderneming wordt gedreven. Op grond van de wet is de BV aansprakelijk voor haar verplichtingen. De personen die namens de BV handelen zijn dat in beginsel niet. Dat is goed om het ondernemersklimaat in Nederland te stimuleren, maar daar zit ook een keerzijde aan. Het biedt personen binnen een BV de ruimte om hier misbruik van te maken. Dit wordt ook wel aangeduid als misbruik van vennootschappen.In deze podcast gaat Juliette in op hoe u misbruik van vennootschappen herkent en wat u als gedupeerde partij daartegen kunt doen. Daarnaast bespreekt zij waar zowel bedrijfsjuristen als verkopers op moeten letten bij het aangaan van overeenkomsten. Juliette sluit de podcast af met een aantal praktische tips.Wilt u meer informatie over fraude en misbruik van vennootschappen? Neem dan contact op met Juliette Wareman.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl.Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
1/11/2022

51. Fraude en misbruik van vennootschappen: Hoe herkent u dit en wat kunt u er tegen doen?

Season 3, Ep. 51
Dit is aflevering 51 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Juliette Wareman, advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen, in op fraude en misbruik van vennootschappen.Nederland kent veel BV’s waarin een onderneming wordt gedreven. Op grond van de wet is de BV aansprakelijk voor haar verplichtingen. De personen die namens de BV handelen zijn dat in beginsel niet. Dat is goed om het ondernemersklimaat in Nederland te stimuleren, maar daar zit ook een keerzijde aan. Het biedt personen binnen een BV de ruimte om hier misbruik van te maken. Dit wordt ook wel aangeduid als misbruik van vennootschappen.In deze podcast gaat Juliette in op hoe u misbruik van vennootschappen herkent en wat u als gedupeerde partij daartegen kunt doen. Daarnaast bespreekt zij waar zowel bedrijfsjuristen als verkopers op moeten letten bij het aangaan van overeenkomsten. Juliette sluit de podcast af met een aantal praktische tips.Wilt u meer informatie over fraude en misbruik van vennootschappen? Neem dan contact op met Juliette Wareman.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl.Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
11/30/2021

49. Medisch tuchtrecht: Voor welk (medisch) handelen kunt u tuchtrechtelijk worden aangesproken?

Season 2, Ep. 49
Dit is aflevering 49 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Jonna De Clerck, advocaat bij Van Benthem & Keulen, in op het medisch tuchtrecht.Wanneer een patiënt het niet eens is met de medische behandeling of vindt dat een zorgverlener zich buiten de behandeling niet naar behoren gedraagt, dan kan een patiënt een tuchtklacht indienen. Wat betekent dit voor de zorgverlener en wat zijn de mogelijke consequenties?In deze podcast bespreekt Jonna aan welke normen een BIG-geregistreerde zorgverlener zich moet houden. Daarnaast gaat zij in op de vraag wanneer bepaald handelen of gedrag onder het bereik van het medisch tuchtrecht valt. Aan de hand van recente zaken bespreekt Jonna de twee tuchtnormen en gaat zij in op de grenzen van het tuchtrecht. Want valt bijvoorbeeld het handelen van een bestuurder van een zorginstelling of het doen van uitlatingen in de media nog onder het medisch tuchtrecht?Wilt u meer weten over het medisch tuchtrecht of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Jonna De Clerck of bekijk de aflevering 'Klachten en Tuchtrecht in de Zorg' van MEDtalks Insights waarin Jonna te gast was via volgende link.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl.Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram
10/5/2021

45. Thuiswerken: Waar moet u op letten en welke afspraken moet u maken?

Season 2, Ep. 45
Dit is aflevering 45 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht en Petra klein Gunnewiek, partner en advocaat Aansprakelijkheid & Verzekering bij Van Benthem & Keulen, in op thuiswerken.Sinds 25 september 2021 is het thuiswerkadvies van de overheid veranderd. Vanaf deze datum geldt: “Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.”In deze podcast bespreken Anne en Petrawaar u op moet letten en welke afspraken u met uw medewerkers kan maken ten aanzien van thuiswerken. Wat zijn de rechten en plichten van uw medewerkers, hoe stemt u afspraken af met de OR en op welke manier legt u de afspraken vast? Anne bespreekt daarbij waar u op moet letten vanuit arbeidsrechtelijk perspectief en Petra gaat in op de zorgplicht die u als werkgeverheeft.Wilt u meer informatie over de arbeidsrechtelijke kaders van thuiswerken? Wilt u weten welke zorgplicht u heeft ten aanzien vanthuiswerken? Neem dan contact op met Anne Haverkort of Petra klein Gunnewiek.Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naarlichtoplegal@vbk.nl.Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:vbk.nlLinkedInTwitterFacebookInstagram