Folkehelsepodden

del

Cannabis

Dagens cannabis er tre ganger sterkere enn for ti år siden. Hva slags konsekvenser får det for de som er brukere, og hva gjør vi som samfunn med det? I august 2019 diskuterte seniorforskerne Anne Line Bretteville-Jensen og Jørgen Bramness utviklingen på feltet på et fagseminar i Oslo. Oppsummeringen får du fra Anne Line og Jørgen i Folkehelsepodden.