Folkehelsepodden

del

Status for antibiotikaresistens og antibiotikabruk 2021

Den 5. september ble den årlige rapporten NORM og NORM-VET publisert. Rapporten oppsummerer datagrunnlaget fra fjoråret, 2021. NORM og NORM-VET gir en årlig status for antibiotikaresistens og antibiotikabruk i Norge hos mennesker og dyr. Hvordan står det til? Du møter programlederne Harald Pors Muniz fra FHI og Bryndis Holm fra Veterinærinstituttet i samtale med overlege Gunnar Skov Simonsen og seniorforsker og prosjektleder for NORM-VET Anne Margrete Urdahl.


Denne podkasten er en samproduksjon mellom Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet.