Folkehelsepodden

del

Hvordan bruker ungdom e-sigaretter?

Forskerne Janne Scheffels fra Folkehelseinstituttet og Rikke Tokle fra Oslo Met forteller om studie de har gjort av ungdoms e-sigarettbruk: E-cigarette use in global digital youth culture (https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2022.103928). Hvordan bruker unge e-sigaretter, hva tenker de om produktene, og hvilken sosial mening har e-sigaretter i ungdomskulturen?

Flere episoder