Share

Ätstörningspodden

Nya, viktiga och olika perspektiv på ätstörningar

Ätstörningspodden ger nya, viktiga och många olika perspektiv på ätstörningar.I Ätstörningspodden får du få möta människor som på olika vis har erfarenheter av eller arbetar med ätstörningar. Det kan vara drabbade, anhör