Ätstörningspodden

Ätstörningspodden ger nya, viktiga och många olika perspektiv på ätstörningar.


I Ätstörningspodden får du få möta människor som på olika vis har erfarenheter av eller arbetar med ätstörningar. Det kan vara drabbade, anhöriga, forskare, författare och behandlare, helt enkelt personer som har något intressant att säga om denna svåra och komplicerade sjukdom.


Leder podden gör Anna Ehn och Leone Milton, som båda är journalister och författare med särskild kunskap om ätstörningar.