Angeläget — en biståndspodd från Diakonia

Share

I vägen för företagsjättar

Season 1, Ep. 2

Man hade ju kunnat tro att de svenska företagen skulle vara bäst i klassen. Men återkommande granskningar visar att inte heller de gör tillräckligt för att försäkra sig om att deras verksamhet inte påverkar människor och miljö negativt. Samtidigt ökar attackerna mot dem som försvarar sina rättigheter. Vart vänder sig människor som drabbats när det inte finns någon rättssäkerhet? Vad krävs för att företag ska respektera mänskliga rättigheter? Det finns ingen lag som håller företag ansvariga och de frivilliga riktlinjer och ramverk som finns har visat sig inte räcka. Om detta samtalar Diakonias policyrådgivare inom privatsektorfrågor Åsa Beckius och människorättsjuristen Parul Sharma. Malena Wåhlin, projektledare för människorätts- och miljöförsvarare på organisationen Swedwatch berättar om de risker som de som sätter sig upp mot företagen utsätter sig för. Leder samtalet gör Esther Flores Sedman, pressekreterare på Diakonia. Foto: Radio Progreso.

More Episodes