Angeläget — en biståndspodd från Diakonia

Share

I vägen för företagsjättar

Season 1, Ep. 2

Man hade ju kunnat tro att de svenska företagen skulle vara bäst i klassen. Men återkommande granskningar visar att inte heller de gör tillräckligt för att försäkra sig om att deras verksamhet inte påverkar människor och miljö negativt. Samtidigt ökar attackerna mot dem som försvarar sina rättigheter. Vart vänder sig människor som drabbats när det inte finns någon rättssäkerhet? Vad krävs för att företag ska respektera mänskliga rättigheter? Det finns ingen lag som håller företag ansvariga och de frivilliga riktlinjer och ramverk som finns har visat sig inte räcka. Om detta samtalar Diakonias policyrådgivare inom privatsektorfrågor Åsa Beckius och människorättsjuristen Parul Sharma. Malena Wåhlin, projektledare för människorätts- och miljöförsvarare på organisationen Swedwatch berättar om de risker som de som sätter sig upp mot företagen utsätter sig för. Leder samtalet gör Esther Flores Sedman, pressekreterare på Diakonia. Foto: Radio Progreso.

More Episodes

2/9/2021

Att stjäla från de fattiga

Season 1, Ep. 1
När pengar som skulle ha använts till fler lärare i skolan, minskade sjukvårdsköer och bättre levnadsvillkor hamnar på anonyma konton i skatteparadis drabbas vi alla. Hårdast drabbas förstås de som redan lever under orättvisa förhållanden i utvecklingsländer, och bland dem flickor och kvinnor. Företag och rika privatpersoner som smiter med vinsten tar ifrån dem den utveckling de har rätt till. Eftersom det inte finns någon insyn i vad företagen har tjänat kan de heller inte ställas till svars när de flyr med skatten. Utan modiga visselblåsare som läcker information till medierna skulle vi inte ens känna till skatteflyktsskandalerna.Diakonia arbetar för att företagen offentligt ska redovisa vilka vinster de gör och vilka skatter de betalar i de länder där de är verksamma, så att medborgare, journalister, politiker och organisationer ska kunna ställa skattesmitarna till svars om de inte betalar skatt i proportion till vinsten.Att stjäla från de fattiga handlar om skatteflykten från utvecklingsländerna. Medverkar gör Diakonias Penny Davies, som är expert på skatteflykt, journalisten Fredrik Laurin från SVT:s Uppdrag granskning som var med och avslöjade Panamádokumenten, en av de största skatteflyktsskandalerna på senare tid, och Axel Hilling, docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet förklarar hur företagen gör för att smita undan med skatten. Leder samtalet gör Esther Flores Sedman, pressekreterare på Diakonia.