Angeläget — en biståndspodd från Diakonia

Share

Att förebygga en katastrof

Season 1, Ep. 4

Två starka tropiska cykloner drog in över sydöstra Afrika under mars och april 2019, för första gången så tätt inpå varandra. Förödelsen blev enorm. 2,5 miljoner människor drabbades, över 600 miste livet och fler än 160 000 förlorade sina hem. I detta poddavsnitt hör du flera röster berätta om de ödesdigra dagarna när människors liv och vardag slogs till spillror och om hur omvärlden ryckte ut för att hjälpa de nödställda. Men vi pratar också om att mycket av detta lidande hade kunnat undvikas om omvärlden hade agerat innan katastrofen inträffade. För att minimera effekterna av katastrofer och stärka samhällens motståndskraft, måste akuta humanitära insatser gå hand i hand med det förebyggande utvecklingsarbetet. Det räddar inte bara flest liv, det är också billigare att förebygga än att återuppbygga.


Medverkande: Alberto Charles, fältarbetare Cedes, Mocambique | Sven-Olov Sjöqvist, IT- och kommunikationstekniker, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | William Antonio Mulhovo, landchef Diakonia, Mocambique | Thomaz Carlzon, mångårig katastrofrådgivare Röda Korset | Carina Staibano, företrädare humanitärt-, utvecklings- och fredsnexus, Sida | Carina Hjelmstam Winberg, rådgivare katastrofriskreducering Diakonia.


Samtalet leds av Esther Flores Sedman, pressekreterare Diakonia.

Foto: Sven-Olov Sjöqvist, MSB

More Episodes

2/9/2021

Att stjäla från de fattiga

Season 1, Ep. 1
När pengar som skulle ha använts till fler lärare i skolan, minskade sjukvårdsköer och bättre levnadsvillkor hamnar på anonyma konton i skatteparadis drabbas vi alla. Hårdast drabbas förstås de som redan lever under orättvisa förhållanden i utvecklingsländer, och bland dem flickor och kvinnor. Företag och rika privatpersoner som smiter med vinsten tar ifrån dem den utveckling de har rätt till. Eftersom det inte finns någon insyn i vad företagen har tjänat kan de heller inte ställas till svars när de flyr med skatten. Utan modiga visselblåsare som läcker information till medierna skulle vi inte ens känna till skatteflyktsskandalerna.Diakonia arbetar för att företagen offentligt ska redovisa vilka vinster de gör och vilka skatter de betalar i de länder där de är verksamma, så att medborgare, journalister, politiker och organisationer ska kunna ställa skattesmitarna till svars om de inte betalar skatt i proportion till vinsten.Att stjäla från de fattiga handlar om skatteflykten från utvecklingsländerna. Medverkar gör Diakonias Penny Davies, som är expert på skatteflykt, journalisten Fredrik Laurin från SVT:s Uppdrag granskning som var med och avslöjade Panamádokumenten, en av de största skatteflyktsskandalerna på senare tid, och Axel Hilling, docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet förklarar hur företagen gör för att smita undan med skatten. Leder samtalet gör Esther Flores Sedman, pressekreterare på Diakonia.