Angeläget — en biståndspodd från Diakonia

Share

Att förebygga en katastrof

Season 1, Ep. 4

Två starka tropiska cykloner drog in över sydöstra Afrika under mars och april 2019, för första gången så tätt inpå varandra. Förödelsen blev enorm. 2,5 miljoner människor drabbades, över 600 miste livet och fler än 160 000 förlorade sina hem. I detta poddavsnitt hör du flera röster berätta om de ödesdigra dagarna när människors liv och vardag slogs till spillror och om hur omvärlden ryckte ut för att hjälpa de nödställda. Men vi pratar också om att mycket av detta lidande hade kunnat undvikas om omvärlden hade agerat innan katastrofen inträffade. För att minimera effekterna av katastrofer och stärka samhällens motståndskraft, måste akuta humanitära insatser gå hand i hand med det förebyggande utvecklingsarbetet. Det räddar inte bara flest liv, det är också billigare att förebygga än att återuppbygga.


Medverkande: Alberto Charles, fältarbetare Cedes, Mocambique | Sven-Olov Sjöqvist, IT- och kommunikationstekniker, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | William Antonio Mulhovo, landchef Diakonia, Mocambique | Thomaz Carlzon, mångårig katastrofrådgivare Röda Korset | Carina Staibano, företrädare humanitärt-, utvecklings- och fredsnexus, Sida | Carina Hjelmstam Winberg, rådgivare katastrofriskreducering Diakonia.


Samtalet leds av Esther Flores Sedman, pressekreterare Diakonia.

Foto: Sven-Olov Sjöqvist, MSB

More Episodes