Angeläget — en biståndspodd från Diakonia

Share

Alltid på flykt

Season 1, Ep. 6

17 år. Så länge bor en människa i flyktingläger i snitt, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Runt 84 miljoner människor är på flykt i världen och coronapandemin har gjort läget värre. Nästan 50 miljoner av dem är internflyktingar, alltså människor som flyr inom sitt eget land. Nio av tio flyktingar finns i den fattiga delen av världen, en av tio kommer till rika länder. Människor flyr krig och konflikter, men många flyr också för att de lever på en plats där det inte finns mat, jobb eller sjukvård. Att fly för att klimatförändringar gör det omöjligt att bo kvar blir också en allt vanligare orsak. Varför har det blivit så här illa och vad kan Sverige och var och en av oss göra för att förändra läget?


I det här avsnittet berättar Minna Fredriksson, rådgivare för konflikt och rättvisa på Diakonia, om hur livet ser ut på människor på flykt och vad hon tycker att vi andra borde göra. Annette Wallqvist, regionkommunikatör på Diakonia, rapporterar från Libanons flyktingläger där många barn jobbar långa dagar för att försörja sina familjer i stället för att gå i skolan, och Gabriella Riddez, ansvarig för stora givare på Diakonia, reflekterar över begreppet solidaritet. Programleder gör Sofia Hallonsten, pressekreterare på Diakonia.   

More Episodes