Angeläget — en biståndspodd från Diakonia

Share

Business as usual?

Season 1, Ep. 3

Inom kort ska EU ta fram den lag som ska få företag att ta ansvar för sin påverkan på miljön och mänskliga rättigheter. För att vara bättre än dagens frivilliga riktlinjer måste lagen innehålla både sanktioner och gottgörelse – företag som bryter mot lagen måste straffas och tvingas ersätta de som har drabbats. Men en lag räcker inte i sig. Ska vi nå FN:s hållbarhetsmål 2030 behöver företagen jobba hållbart och långsiktigt från början.


Medverkande: Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor, Åsa Beckius, Diakonias policyrådgivare med fokus på privatsektorfrågor och Phil Bloomer, chef för Business and Human Rights Resource Centre i London. Leder samtalet gör Esther Flores Sedman, pressekreterare på Diakonia.

More Episodes

2/9/2021

Att stjäla från de fattiga

Season 1, Ep. 1
När pengar som skulle ha använts till fler lärare i skolan, minskade sjukvårdsköer och bättre levnadsvillkor hamnar på anonyma konton i skatteparadis drabbas vi alla. Hårdast drabbas förstås de som redan lever under orättvisa förhållanden i utvecklingsländer, och bland dem flickor och kvinnor. Företag och rika privatpersoner som smiter med vinsten tar ifrån dem den utveckling de har rätt till. Eftersom det inte finns någon insyn i vad företagen har tjänat kan de heller inte ställas till svars när de flyr med skatten. Utan modiga visselblåsare som läcker information till medierna skulle vi inte ens känna till skatteflyktsskandalerna.Diakonia arbetar för att företagen offentligt ska redovisa vilka vinster de gör och vilka skatter de betalar i de länder där de är verksamma, så att medborgare, journalister, politiker och organisationer ska kunna ställa skattesmitarna till svars om de inte betalar skatt i proportion till vinsten.Att stjäla från de fattiga handlar om skatteflykten från utvecklingsländerna. Medverkar gör Diakonias Penny Davies, som är expert på skatteflykt, journalisten Fredrik Laurin från SVT:s Uppdrag granskning som var med och avslöjade Panamádokumenten, en av de största skatteflyktsskandalerna på senare tid, och Axel Hilling, docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet förklarar hur företagen gör för att smita undan med skatten. Leder samtalet gör Esther Flores Sedman, pressekreterare på Diakonia.