Angeläget — en biståndspodd från Diakonia

Share

Business as usual?

Season 1, Ep. 3

Inom kort ska EU ta fram den lag som ska få företag att ta ansvar för sin påverkan på miljön och mänskliga rättigheter. För att vara bättre än dagens frivilliga riktlinjer måste lagen innehålla både sanktioner och gottgörelse – företag som bryter mot lagen måste straffas och tvingas ersätta de som har drabbats. Men en lag räcker inte i sig. Ska vi nå FN:s hållbarhetsmål 2030 behöver företagen jobba hållbart och långsiktigt från början.


Medverkande: Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor, Åsa Beckius, Diakonias policyrådgivare med fokus på privatsektorfrågor och Phil Bloomer, chef för Business and Human Rights Resource Centre i London. Leder samtalet gör Esther Flores Sedman, pressekreterare på Diakonia.

More Episodes