VETPodden

del

Prioner, hjerneprøver og aktivitet på CWD-laben

Season 1, Ep. 19

125 296! Det er antall prøver for CWD, eller prionsykdommen skrantesjuke, på hjortedyr, som er undersøkt ved Veterinærinstituttet fra 2016 til dags dato. I denne episoden skal vi snakke om prioner, hjerneprøver og aktiviteten på labben i prøvereisen for CWD.

Men hva er prioner og prionsykdom, hvordan håndteres prøver som sendes inn og hvilke analyser og metoder bruker man?

Til å svare på dette og mer har vi denne gangen fått besøk av Randi Terland som er leder for laboratoriet som håndterer CWD-prøvene, og Sylvie Benestad, som er fagansvarlig for analyser, diagnostikk og forskning på prionsykdommer på Veterinærinstituttet. 

Flere episoder