VETpodden

del

Bekjempelse, behandling og reetablering

Season 1, Ep. 29

Bekjempelse av fremmede arter og parasitter, behandling i vassdrag og elver og reetablering av fiskebestander, er blant det som Veterinærinstituttets forskere ved seksjon Miljø- og smittetiltak (SMS) i Trondheim jobber med. De gjør et viktig jobb for Norge, men instituttets kunnskap rundt dette er også etterspurt av andre land.

De fleste behandlings- og reetableringsprosjektene Veterinærinstituttet er involvert i i Norge, er knyttet opp mot bekjempelsen av lakseparasitten G. salaris. Veterinærinstituttet er internasjonalt referanselaboratorium for G. salaris og nasjonalt kompetansesenter for landets genbankvirksomhet, bevaring og reetablering i disse prosjektene. Instituttet leder arbeidet i gyroregionene på oppdrag fra Miljødirektoratet hvor hovedansvaret er å planlegge, koordinere og kvalitetssikre det praktiske arbeidet.

I denne episoden er gjesten vår forsker ved SMS Helge Bardal. Han er på telefon fra Spania hvor han er på oppdrag som konsulent hvor målet er å fjerne en uønsket fiskeart for å redde en sjelden fiskeart som finnes kun der. Vi spør Helge litt om dette oppdraget, hvilken rolle Veterinærinstituttet har når det gjelder bekjempelse av parasitter og hvilken betydning det har å gjennomføre slike tiltak.

Flere episoder