Share

Sirkulér

- en podcast om sirkulær økonomi, gjenvinning og smart ressursbruk

Norge skal gå fra en lineær til en sirkulær økonomi der ressursene holdes i omløp så lenge som mulig. Denne omstillingen er esensiell om vi skal nå klimamålene og stoppe tapet av naturmangfold. Til podcasten inviteres fo