Share

Sirkulér

en podcast fra Avfall Norge om sirkulærøkonomi og resirkulerte råvarer

Sirkulærøkonomi er en økonomi der ressursene holdes i omløp så lenge som mulig. Avfall har gått fra å være et problem til verdier som gir grønn vekst og nye arbeidsplasser. Gjennom denne podcasten ønsker Avfall Norge å s