Sirkulér

Sirkulærøkonomi er en økonomi der ressursene holdes i omløp så lenge som mulig. Avfall har gått fra å være et problem til verdier som gir grønn vekst og nye arbeidsplasser. Gjennom denne podcasten ønsker Avfall Norge å skape mer oppmerksomhet og kunnskap om hvordan avfall kan bli til verdi for samfunnet.


Kontakt oss på sirkuler@avfallnorge.no.


Av og med Nancy Strand og medarbeidere i Avfall Norge. Lydarbeid av Håkon Bratland

Produsert av Avfall Norge