Sirkulér

Norge skal gå fra en lineær til en sirkulær økonomi der ressursene holdes i omløp så lenge som mulig. Denne omstillingen er esensiell om vi skal nå klimamålene og stoppe tapet av naturmangfold. Til podcasten inviteres folk som jobber for at dette skal lykkes. 


Kontakt oss på sirkuler@avfallnorge.no.


Av og med Nancy Strand og Håkon Bratland

Produsert av Avfall Norge