Sanser og samspill

Share

Episode 1: Sanser og samspill

Season 1, Ep. 1

Har du noensinne tenkt over hvordan du selv reagerer og handler ut fra det du ser, kjenner eller hører? Eller hvordan andre gjør det?

Bli bedre kjent med rådgiverne bak podkasten "Sanser og samspill"! Og hvordan endte et kommunikasjonsprosjekt i teamet som jobber med medfødt døvblindhet opp med å bli en podkast for egentlig alle der ute? Å være menneske og til stede i egen kropp er noe vi alle kan relatere til. Men hva skjer når forutsetningene ikke er like? Hvordan kan vi da møte verden og hverandre – være sammen? Hvordan skaper vi dialog og gjensidig forståelse?

Dette er første episode av fire i pilotprosjektet vårt, og en liten smakebit på tanker og spørsmål vi stiller på startstreken. Vi håper dere liker det vi har på hjertet, og at vi skal få gleden av å lage mer podkast framover! For dette gav oss mersmak!

Medvirkende i denne episoden: Anette Moen, Heidi Kittelsen, Ragnhild Dalheim og Åsne Svimbil Mørken.

(Episoden er spilt inn i november 2021.)

Episodene 1 til 4 er et pilotprosjekt og delfinansiert med midler fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

More Episodes

torsdag 1. desember 2022

Episode 8: Hest som terapi

Season 1, Ep. 8
Ridning er bevegelse, og terapien ligger i hesteryggen. Salen ligger ofte igjen, og ridehus har Thorbjørn sagt nei takk til. Ja takk, til nærkontakt, vær og vind og sanseopplevelser! Thorbjørn jobber med dyreassistert terapi og ridning, og det har han gjort i mange år! Heidi derimot er litt redd for hester, og tenker at det å sitte på hest i utgangspunktet er litt skummelt. Hvordan introduserer man da ridning for en person som ikke ser og ikke hører, lurer hun på. Thorbjørn tror at personer med kombinerte sansetap eller døvblindhet på mange måter har en fordel. De er gode på å være til stede – her og nå – i ett og i harmoni med sin firbente partner. Så hvordan finner man hestene som egner seg, og hvordan forbereder man dem til et liv som blant annet døvblindepartnere? Dette og mye mer snakker Heidi og Thorbjørn om i denne episoden. Medvirkende i denne episoden: Thorbjørn Haldorsen og Heidi E. Kittelsen.Klikk her for en filmet versjon av denne episoden. Vi har laget en spilleliste for podkasten "Sanser og samspill" på Stiftelsen Signos YouTube-side. Innholdet er tekstet og tegnspråktolket. Slå av og på CC-funksjonen for undertekster.Klikk her for transkripsjon av denne episoden (pdf formatert for skjermleser)Podkasten er et prosjekt i regi av rådgivere ved Signo kompetansesenter, del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). Episodene fem til ni er gjennomført med støtte fra Bufdir.
torsdag 1. desember 2022

Episode 6: Menneskemøter, del 1

Season 1, Ep. 6
Dette er første episode av to som handler om menneskemøter. Åsne snakker med Gunilla som har vært rådgiver for personer med ervervet døvblindhet i over 20 år. Gunillas første møte med døvblindhet satte dype spor. Man kan si hun gikk fra å være fanget på et rom, til å bli fanget i fagfeltet. Hvordan har Gunilla gjennom alle disse årene klart å bygge trygghet, tillit og relasjon til så mange mennesker i en sårbar livssituasjon? For å kunne gjøre en god jobb som rådgiver, er det helt essensielt å komme i posisjon til å kunne gi den støtten det er behov for, når syn og hørsel ikke lenger kan kompensere for hverandre. Når utsiktene for fremtiden forandrer seg og presser frem en endringsprosess for hele deg som menneske. Vi snakker om en vanvittig læringsprosess i kombinasjon med både en sosial og psykologisk endringsprosess. Rett og slett en livsomstilling. Og ikke bare for deg selv, men også alle rundt deg.Medvirkende i denne episoden: Gunilla H. Rönnblom og Åsne Svimbil Mørken.Klikk her for en filmet versjon av denne episoden. Vi har laget en spilleliste for podkasten "Sanser og samspill" på Stiftelsen Signos YouTube-side. Innholdet er tekstet og tegnspråktolket. Slå av og på CC-funksjonen for undertekster.Klikk her for transkripsjon av denne episoden (pdf formatert for skjermleser)Podkasten er et prosjekt i regi av rådgivere ved Signo kompetansesenter, del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). Episodene fem til ni er gjennomført med støtte fra Bufdir.
torsdag 1. desember 2022

Episode 5: Tett på

Season 1, Ep. 5
Anette og Ingunn snakker om hvordan man jobber med og er sammen med personer med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse. For Ingunn er det nettopp dette med sansene som fascinerer. Hun har i løpet av sitt yrkesliv hatt mange personer med døvblindhet i hendene. I dag jobber hun på Signo grunn- og videregående skole, blant annet med elever med døvblindhet. For å være en god partner må man vise at man har lyst til å være med, forteller Ingunn. Skape en positiv smitteeffekt gjennom å være nær og tett på, både fysisk og mentalt. Tett på for å kunne gjøre en god jobb og skape delaktighet gjennom taktilitet. Det krever trening og krefter å være så til de grader til stede og hele tiden lete etter de små tingene, signaler og ytringer fra en atypisk stemme. Skape en samtale. Man kan gjøre det samme dag etter dag, men ingen dag er likevel lik! Og det som for andre kan se ut som lek, kan være læring på mange plan.Medvirkende i denne episoden: Ingunn Freberg-Thomsen og Anette Moen.Klikk her for en filmet versjon av denne episoden. Vi har laget en spilleliste for podkasten "Sanser og samspill" på Stiftelsen Signos YouTube-side. Innholdet er tekstet og tegnspråktolket. Slå av og på CC-funksjonen for undertekster.Klikk her for transkripsjon av denne episoden (pdf formatert for skjermleser)Podkasten er et prosjekt i regi av rådgivere ved Signo kompetansesenter, del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). Episodene fem til ni er gjennomført med støtte fra Bufdir.
tirsdag 21. juni 2022

Episode 3: Sanser i sammenheng

Season 1, Ep. 3
Vil det å være en veldig auditiv eller visuell person være ensbetydende med at du har god hørsel eller godt syn? Hva om du mistet hørselen i morgen? Hva om du er født med nedsatt syn? Hvordan henger egentlig det auditive sammen med det visuelle? Å høre sammen med det å se? Og hva skjer når den ene svikter – eller kanskje begge?I denne episoden handler det om å se sanser i sammenheng, og rådgivere Ragnhild og Romy går tett på fjernsansene våre. En har i årevis fordypet seg i alt som har med hørsel å gjøre. Den andre har forelsket seg i synet som tema. En har bakgrunn fra musikkens verden. Den andre har en fot inn i kunstverdenen. Daglig stiller de seg selv spørsmålene om de kan få til å tilpasse og tilrettelegge på en god måte. Har vi tenkt på ørene? Har vi tenkt på synet? Sammen? Hvordan kan vi optimalisere for en hørsels- og/eller synsrest? På papiret kan det kanskje se dårlig ut, men alt handler om muligheter og hva som faktisk fungerer! Og blant det som fungerer ... Her er det mye vi alle kunne dratt bedre nytte av. Medvirkende i denne episoden: Ragnhild Dalheim og Romy Regina Prochnow(Episoden er spilt inn våren 2022.)Klikk her for en filmet versjon av denne episoden. Vi har laget en spilleliste for podkasten "Sanser og samspill" på Stiftelsen Signos YouTube-side. Innholdet er tekstet og tegnspråktolket. Slå av og på CC-funksjonen for undertekster.Klikk her for transkripsjon av denne episoden (pdf formatert for skjermleser)Episodene 1 til 4 er et pilotprosjekt og delfinansiert med midler fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).
tirsdag 21. juni 2022

Episode 2: Rollen som rådgiver

Season 1, Ep. 2
Anette og Heidi deler hvorfor de er så begeistret for jobbene sine og faget sitt! Hvordan kan jeg med meg selv som verktøy bidra til å gjøre verden begripelig, håndterbar og meningsfull for et menneske som verken kan se eller høre – og som alltid har hatt det sånn? Vi stiller spørsmålet om enhver praksis er et produkt av sin tid, og deler erfaringer fra 80-tallet kontra i dag.Vi snakker om døvblindhet og paralleller til det å bli gammel og oppleve sansetap. Hvordan Anette opplevde at farmor på sine siste dager absolutt var kontaktbar, når beskjeden de fikk var at hun ikke lenger var det. Hvilke briller har vi på i møte med mennesker som har en atypisk måte å være i verden på? Hva blir konsekvensene av at god tilgang til egne sanser og tillærte perspektiver kommer i veien for godt samspill med andre mennesker?Og uavhengig av hvordan sansene våre fungerer, så er vi vel alle avhengige av en viss oversikt over egen tilværelse – og det er flyvende kaffekopper en god tankevekker på!Medvirkende i denne episoden: Anette Moen og Heidi Elisabeth Kittelsen.(Episoden er spilt inn i november 2021.)Klikk her for en filmet versjon av denne episoden. Vi har laget en spilleliste for podkasten "Sanser og samspill" på Stiftelsen Signos YouTube-side. Innholdet er tekstet og tegnspråktolket. Slå av og på CC-funksjonen for undertekster.Klikk her for transkripsjon av denne episoden (pdf formatert for skjermleser)Episodene 1 til 4 er et pilotprosjekt og delfinansiert med midler fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).