Share

Radio Galen

En podcast från RSMH Lund


Latest episode

 • 20. Radio Galen #20: VALSPECIAL med Centerpartiet

  26:15
  Inför riksdagsvalet 2022 talar programledarna Jimmie Trevett och Jonas Bredford med David Liljedahl, ersättare för Centerpartiet i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne. De talar bland annat om ungas och kvinnors psykiska hälsa.

More episodes

View all episodes

 • 19. Radio Galen #19: VALSPECIAL – Liberalerna

  24:49
  Inför riksdagsvalet 2022 träffar Radio Galens programledare politiker från olika partier. Gäst denna gång är Inger Tolsved Rosenkvist från Liberalerna i Region Skåne, som bland annat talar om funktionsrätt för alla.
 • 18. Radio Galen #18: Christina Allaskog om äldres ensamhet

  21:15
  Christina Allaskog är projektledare på Riksföreningen Äldres hälsa talar i detta avsnitt om ensamhet och annat som kan orsaka psykisk ohälsa bland äldre.
 • 17. Radio Galen #17: Valspecial med Barbro Hejdenberg Ronsten

  20:56
  RSMH:s ordförande Barbro Hejdenberg Ronsten talar med Radio Galens programledare om vad hon anser är de viktigaste valfrågorna för RSMH:s medlemmar inför riksdagsvalet den 11 september 2022.
 • 16. Samtal med Beatrice Ikonen, vd för RSMH Utbildning

  26:11
  RSMH Utbildnings resa började som ett projekt med medel från Allmänna Arvsfonden för många år sedan. Sedan 2014 har utbildningarna bedrivits utan projektmedel och sedan 2021 är det RSMH Utbildning AB som står för RSMH:s externa utbildningar. De som köper utbildningar är alla möjliga verksamheter som möter människor med psykisk ohälsa. Det kan vara äldreomsorg, folkhögskolor och privata företag.
 • 15. Radio Galen VALSPECIAL: Miljöpartiet

  22:34
  Idag pratar Jonas och Jimmie med miljöpartisten Mätta Ivarsson. Mätta är regionråd i Skåne och samtalar idag om hur vården fungerar för personer med psykisk ohälsa. Detta är det första av Radio Galens VALSPECIAL-program.
 • 14. Samtal om påverkansarbete med Per-Olof Tiger

  21:54
  Per-Olof Tiger har arbetat som personligt ombud under 20 år, ett arbete som förändrats i takt med att myndigheters och samhällsförändring. Personligt ombud arbetar utifrån den enskildes intressen med det stöd som behövs. Det innebär ibland att man måste vara lite sträng, även om Per-Olof med åren blivit lite mer ödmjuk.Inom RSMH är Per-Olof ordförande för det intressepolitiska utskottet. Deras uppdrag är att bereda och bevaka intressepolitiska frågor för RSMH:s räkning.