#PolyPod

del

#PolyPod: Påvirkningsoperasjoner

Ep. 12

Utgjør påvirkningsoperasjoner en trussel for tillit og demokrati? Forskning peker på hybride trusler rettet mot privat sektor som den mest sannsynlige formen for fremtidig konflikt i Europa – og at hybride trusler, og dermed påvirkningsoperasjoner, allerede er utbredt.


Denne #PolyPod-episoden er et opptak fra seminar hos Polyteknisk Forening med Marit Rye-Ramberg, Geir Hågen Karlsen og Ørjan Karlsson. 

Flere episoder