#PolyPod

3/16/2021

#PolyPod: Gravitate Health and the digital health information journey

Ep. 81
Safe use of medication and adherence to treatment are significant public health challenges. Understanding, access to accurate information, capabilities to comprehend, and trust play major roles. OECD estimates that around 200,000 premature deaths annually in Europe relate to poor medication adherence. The Gravitate-Health project, with 39 partners from 15 countries, aims to tackle these challenges and has the mission to bring innovative digital health information tools to patients and empower person-centred healthcare.Listen to the conversation between:Professor Anne Moen, Gravitate Health Coordinator, University of Oslo and the past president of the European Federation for Medical Informatics, visiting professor at the Norwegian Centre for E-health ResearchDr Giovanna Ferrari, Industry Project Lead for Gravitate Health, Pfizer, International Labeling GroupDr Eva Turk, member of the board of the Polytechnic Society health network, Senior researcher In Gravitate Health, University of Oslo, Associate professor at USNYou will gain insight about the Innovative medicines initiative as a funding mechanism, better understanding of adherence challenges and why we need to develop and test an integrated, digital, user-centric health information solution. You will learn about tangible improvements in availability and understanding of health information from a set of trusted sources, starting with regulator-approved medicinal product information and the Electronic Health Record International Patient Summary. You will also learn about how collaboration between academia, industry and stakeholder associations promises strong and unique results to deliver new digital information approaches demonstrated to offer wide benefit to patients.Maybe you are a smart patient yourself?
3/13/2021

#PolyPod – Full sirkel: Hvordan skape verdikjeder for eierløs havplast?

Ep. 80
PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne niende episoden handler om design, havplast, verdier og problemløsning. Vi dykker dypere inn i den sirkulære plastøkonomien og inn i et nytt marked for eierløs havplast som råvare med opphavsgaranti. Hvordan fungerer dette i praksis og hvordan kan tjenestemodeller endre mekanismene i den lineære økonomien? Kan materialer i det hele tatt leies og hva betyr det å ha opphavsgaranti på plast?Lytt til samtalen mellom:Lars Urheim, styremedlem, Ogoori og daglig leder, OpeIda Pernille Hatlebrekke, kommersiell leder, Looping og styreleder i PF BærekraftI denne episoden får du innsikt i hvordan Ogoori jobber med å omdanne avfall til nye produkter i en leiemodell. Du lærer om hvordan man kan tilrettelegge for regenerativ sirkulær økonomi helt konkret, slik at ressurser og materialer tilbakeføres, fornyes og revitaliseres med nødvendig transparens og sporbarhet. Verdens største avfallsproblem er plast på avveie som havner i havet, og du får høre om hvordan norske selskap kan ta del i arbeidet med å løse dette problemet.I «Full sirkel»-serien hører du fra folk som jobber konkret med sirkulærøkonomiske løsninger fra ulike innfallsvinkler. Her får du innsikt og inspirasjon fra eksperter, ledere, entreprenører og forskere som diskuterer utvikling, trender og tematikk – som helt enkelt handler om hvordan vi kan utnytte ressursene våre smartere, bedre og lengre. Så håper vi du vil ta diskusjonen videre – og lykkes med det du gjør – i dine sirkler.
2/16/2021

#Polypod: Topplederen treffer topp-politikeren: Digital butikk på topp

Ep. 77
Hvordan kan norsk næringsliv kan ta opp den internasjonale konkurransen på teknologifronten?Lytt til samtalen mellom:Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsministerGeir Inge Stokke, konsernsjef, CoopJanne Log, daglig leder, SamvirkeneMette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk ForeningDe amerikanske teknologiselskapene er nå like verdifulle som alle børsnoterte selskaper i Europa til sammen. Bare kinesiske teknologiselskaper vokser like raskt. Hvordan skal Norge og norske selskaper komme i posisjon og skape verdier i konkurransen med disse gigantene som vi alle omgås i hverdagen? Hvilken kompetanse trenger vi som nasjon – og hvordan spiller eierskap og entreprenørskap sammen?I denne episoden hører du om hvordan vi kan ta vare på den norske modellen, i et teknologisk skift ledet av de globale gigantene – og hva statens rolle kan være. Du får høre om hvordan nærbutikken kan bli en ny samlingsplass for varer og tjenester i hele landet og bidra til levende distrikter med mer digitalisering. Kunnskap om hvordan vi utnytter mengden av gode data til ikke bare å beskytte personvernet og styrke sikkerheten, men til å skape arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter blir viktig, og unge og gamle trenger mer digital kompetanse.Rådene fra topplederen til topp-politikeren egner seg også som råd til deg og meg om samarbeid på tvers, livsland læring og å bruke dataressursene som konkurransefortrinn for å skape verdier – med vårt verdigrunnlag.