#PolyPod

11/20/2020

#PolyPod – Full sirkel: Når alt telles

Ep. 60
Den sirkulære økonomien endrer ikke bare hvordan vi utvinner, foredler og forbruker ressurser – den endrer også økonomiske og finansielle strukturer, rammebetingelser og regelverk i samfunnet. Et bærekraftig samfunn tilsier at vi klarer å bli 4-10 ganger mer ressurseffektive enn vi er i dag, noe som krever å frikoble fremtidig økonomisk vekst fra unødvendig sløsing med ressurser.Hvilke utfordringer har vi i dag innen finans og regelverk som holder oss til den lineære modellen og hvilken rolle spiller økonomene i omleggingen til sirkulære forretningsmodeller? Hva vil skje med BNP i overgangen til en sirkulær økonomi? Hvilke virkemidler ser ut til å fungere?Lytt til samtalen mellom:Marie Storli, leder i Rethinking Economics NorgeChristine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap NorgeIda Pernille Hatlebrekke,kommersiell leder i LoopingI denne episoden lærer du om den sirkulære omstillingen av økonomien og hvordan forretningsmodellinnovasjon i næringslivet kan drive denne utviklingen fremover. Du får konkrete eksempler på norske og internasjonale regnskaps- og skatteregler som fremmer eller hemmer levetiden på produkter og gjenbruk av innsatsfaktorer. Du hører også om markedsdreiningen til sirkulære forsyningskjeder og mer tjenestebaserte modeller som holder ressursene i kretsløp så lenge som mulig.Tre norske økonomer har fått Nobels minnepris i økonomi; Ragnar Frisch i 1969, Trygve Haavelmo i 1989 og Finn E. Kydland i 2004. Kanskje kan en ny norsk økonom få prisen for en sirkulærøkonomisk modell dette tiåret?I «Full sirkel»-serien hører du fra folk som jobber konkret med sirkulærøkonomiske løsninger fra ulike innfallsvinkler. Her får du innsikt og inspirasjon fra eksperter, ledere, entreprenører og forskere som diskuterer utvikling, trender og tematikk – som helt enkelt handler om hvordan vi kan utnytte ressursene våre smartere, bedre og lengre. Så håper vi du vil ta diskusjonen videre – og lykkes med det du gjør – i dine sirkler.
11/18/2020

#PolyPod: Tilbake til den grønne fremtiden

Season 1, Ep. 59
Mange er på en grønn reise, enten det gjelder vår egen måte å jobbe på, eller det gjelder tjenestene og produktene vi leverer. Det er lett å være enige om de overordnede målene om klima og miljø, men noe mer krevende å faktisk investere riktig til riktig tidspunkt. Hva gjør de som lykkes med å bygge nye grønne tjenester og forretningsmodeller basert på eksisterende produkter og posisjoner? Vi går nærmere inn på Yara’s grønne reise med et dypdykk inn i grønn ammoniakk og grønt hydrogen.Lytt til samtalen mellom:Terje Knutsen, EVP, Farming Solutions, Yara, medlem av Polyteknisk ForeningMette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk ForeningI denne episoden lærer du om hva grønn ammoniakk er og hva det kan brukes til, både for å redusere klimagassutslipp i landbruket og som utslippsfritt drivstoff i maritim transport. Du får konkrete eksempler på piloter internasjonalt og i Norge, inkludert partnerskapet med Nel i signalprosjektet for grønt hydrogen og grønn ammoniakk på Herøya, som kan fjerne 1 million tonn CO2-ekvivalenter/ år. Utviklingen av teknologi, marked, konkurranse, rammevilkår og kostnader – og det globale potensialet for klimavennlig matproduksjon og langtransport til havs, hører du også om. I innovasjonens ånd gjetter de også på hva Sam Eyde og Kristian Birkeland ville fortalt oss om de kunne vært med i denne episoden. Vi kan røpe så mye som at den grønne fremtiden finner tilbake til opprinnelsen for Yara.Yara ble stiftet i Polyteknisk Forening i 1905, som Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab. Fysikkprofessor Birkeland stod for en av Norges viktigste oppfinnelser, lysbuen, og da han møtte gründeren Sam Eyde hos Polyteknisk Forening i 1903, ble det norske industrieventyret rundt Yara’s kunstgjødselproduksjon skapt. Sam Eyde holdt etter sigende et så engasjerende foredrag i Polyteknisk Forening at han fikk privat, utenlandsk finansiering på 70 millioner kroner til etableringen av det første anlegget på Rjukan. Det tilsvarte like mye som et statsbudsjett. Den gang som nå satt det ingeniører på bakerste rad og humret og ristet på hodet, men den som ler sist, ler best. Nå som du lytter på #PolyPod, får du kanskje mer innsikt og inspirasjon til selv å utvikle teknologi og samfunnet lokalt og internasjonalt.
11/13/2020

#PolyPod: Fra gjødselfabrikk til dataplattform

Season 1, Ep. 58
Vi er alle på en digital reise, enten det gjelder vår egen måte å jobbe på, eller det gjelder tjenestene og produktene vi leverer. Alle er usikre på hva som er riktig valg og når det er riktig å gjøre endringer. Hva gjør de som lykkes med å bygge nye digitale tjenester og forretningsmodeller basert på eksisterende produkter og posisjoner? Vi går nærmere inn på Yara’s digitale reise fra gjødselfabrikk til dataplattform.Lytt til samtalen mellom:Terje Knutsen, EVP, Farming Solutions, Yara, medlem av Polyteknisk ForeningMette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk ForeningDu får høre om konkrete digitale løsninger som allerede hjelper mange millioner bønder globalt – og det er ca. 500 millioner bønder i verden. Du hører også om hvordan partnerskap konkret kan styrke kompetansen og verdikjeder, og være nødvendig for rask nok skalering. Hvor Yara er i 2030 får du også en pekepinn om – og det handler om bærekraftig mat til verdens befolkning. I innovasjonens ånd gjetter de også på hva Sam Eyde og Kristian Birkeland ville fortalt oss om de kunne vært med i denne episoden.Yara ble stiftet i Polyteknisk Forening i 1905, som Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab. Fysikkprofessor Birkeland stod for en av Norges viktigste oppfinnelser, lysbuen, og da han møtte gründeren Sam Eyde hos Polyteknisk Forening i 1903, ble det norske industrieventyret rundt Yara’s kunstgjødselproduksjon skapt. Sam Eyde holdt etter sigende et så engasjerende foredrag i Polyteknisk Forening at han fikk privat, utenlandsk finansiering på 70 millioner kroner til etableringen av det første anlegget på Rjukan. Det tilsvarte like mye som et statsbudsjett. Den gang som nå satt det ingeniører på bakerste rad og humret og ristet på hodet, men den som ler sist, ler best. Nå som du lytter på #PolyPod, får du kanskje mer innsikt og inspirasjon til selv å utvikle teknologi og samfunnet lokalt og internasjonalt.
11/4/2020

#PolyPod - Full sirkel: Systemendringer for sirkulærøkonomien

Season 1, Ep. 55
PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne tredje episoden handler om behovet for systemendringer for å lykkes med en overgang til sirkulærøkonomien. Du møter to selskaper som går foran i det sirkulære skiftet; Norgips og OBOS. Her får du ta del i historiene om hva de har gjort og hvordan de har fått det til.Lytt til samtalen mellom:Hilde Kristin Herud, administrerende direktør, NorgipsBirgitte Molstad, bærekraftsdirektør, OBOSThomas Mørch, direktør for innovasjon og bærekraft i Norsk GjenvinningEn reell overgang til en sirkulær økonomi trenger selskaper som utfordrer systemet. Få områder er viktigere enn byggebransjen, som er en storforbruker av materialer. Sirkulære materialer er «gamle» materialer – enten de er laget av resirkulerte råstoffer eller om det er materialer som rett og slett brukes om igjen som de er. OBOS forsøker å spille en aktiv rolle i å påskynde denne overgangen. Norgips har endret på sin produksjon, slik at de i økende grad kan erstatte jomfruelig materiale med kortreiste resirkulerte materialer. De er begge viktige brikker i systemendringene som kreves.I «Full sirkel»-serien hører du fra folk som jobber konkret med sirkulærøkonomiske løsninger fra ulike innfallsvinkler. Her får du innsikt og inspirasjon fra eksperter, ledere, entreprenører og forskere som diskuterer utvikling, trender og tematikk – som helt enkelt handler om hvordan vi kan utnytte ressursene våre smartere, bedre og lengre. Så håper vi du vil ta diskusjonen videre – og lykkes med det du gjør – i dine sirkler.
10/28/2020

#PolyPod - Full sirkel: Disrupsjon for sirkulærøkonomien

Season 1, Ep. 52
PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne andre episoden gir deg konkrete eksempler på disruptive løsninger på behovene for å skape verdier på nye måter som ikke utraderer naturressursene.De siste 10 årene har utstrakt forskning og innovasjon ledet til fremveksten av noen av de mest spennende teknologiselskapene Norge har sett og produktene de utvikler kan sies å ha potensiale til å radikalt endre hvordan vi bruker ressurser i dagens økonomi.Lytt til samtalen mellom:Erlend Grøner Krogstad, Sustainability Manager, QuantafuelKåre Gunnar Fløystad, Business Developer Agronomy, N2 AppliedIda Pernille Hatlebrekke, kommersiell leder i LoopingThomas Mørch, direktør for innovasjon og bærekraft i Norsk GjenvinningEn reell overgang til en sirkulær økonomi trenger selskaper som snur om på etablerte måter å gjøre ting på – det være seg om det er snakk om forretningsmodeller eller teknologi, eller begge deler. I denne episoden lærer du fra to aktører som forsøker å endre landskapet innenfor to store og viktige områder; gjødselindustrien og produksjon av mat samt plastgjenvinning og produksjon av plast.I «Full sirkel»-serien hører du fra folk som jobber konkret med sirkulærøkonomiske løsninger fra ulike innfallsvinkler. Her får du innsikt og inspirasjon fra eksperter, ledere, entreprenører og forskere som diskuterer utvikling, trender og tematikk – som helt enkelt handler om hvordan vi kan utnytte ressursene våre smartere, bedre og lengre. Så håper vi du vil ta diskusjonen videre – og lykkes med det du gjør – i dine sirkler.