#PolyPod

7/2/2021

#PolyPod - Full sirkel: Hva betyr den første nasjonale strategien for en grønn sirkulær økonomi?

Ep. 103
PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg medpåen reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne 12. episodenhandler om den nye nasjonale strategien for en grønn, sirkulær økonomi. Hvorforerdetviktig at strategienerlansert og hvavilden bety i praksis?Lytt til samtalen mellom:Thomas Mørch, direktør for innovasjon og bærekraft i Norsk GjenvinningBrita Staal, klimastrateg i SALT, president i POW Europa og styreleder i Climate PointCamilla Gramstad, Leder for bærekraft i Elkjøp NordicIda PernilleHatlebrekke, Head of Climate and Environment i Møller Mobility Group og styreleder i PF BærekraftI denne episoden lærer du om «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi»,somble lagt frem av statsministeren og klima- og miljøministerenpåHerøya i juni. Hele syv departementerhar samarbeidet om strategien og flere innspillsrunder fra næringslivet, interesseorganisasjoner og forskningsmiljø ligger til grunn. Du hører om hvordan strategien legger seg tett opp til EUs Green Deal og Circular Economy Action Plan. Du hører også om bakgrunnen fra regjeringen Solbergs Granavolden-plattformen i 2019 om at Norge skal bli et foregangslandpåsirkulær økonomi. Deltagerne gir deg et ærlig blikkpåstrategien og tar for seg dokumentets relevans for fart og retning i arbeidet med sirkulær omstilling i Norge. Var det eureka-øyeblikket samtligehar ventetpå?I «Full sirkel»-serien hører du fra folksomjobber konkret med sirkulærøkonomiske løsninger fra ulike innfallsvinkler.Herfår du innsikt og inspirasjon fra eksperter, ledere, entreprenører og forskeresomdiskuterer utvikling, trender og tematikk –somhelt enkelthandler om hvordanvikan utnytte ressursene våre smartere, bedre og lengre. Såhåperviduvilta diskusjonenvidere – og lykkes med det du gjør – i dine sirkler.
6/30/2021

#PolyPod: Hva skjer med den nye energinasjonen Norge?

Ep. 103
Hvilke teknologier, prosjekter og aktører former utviklingen av energimarkedene innenlands og internasjonalt? Hva er det viktigste med energi- og industrimeldingen «Energi til arbeid» som stortingbehandles til høsten?Lytt til samtalen mellom:•Karoline Sjøen Andersen, politisk rådgiver for Olje- og energiministeren (H)•Knut Nyborg, CEO, Aker Clean Hydrogen•Simen Bræin, SVP International Power, Statkraft•MetteVågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk ForeningI denne episoden lærer du om teknologiutviklingen, verdikjedene og prosjektene innen hydrogen, sol og vind – og koblingen til vann og CCS. Det er ikke hver dag vi har en politisk rådgiver med mastergrad i materialvitenskap innen energi og nanoteknologi i studio. Denne episoden gir deg også innblikk i samspillet mellom marked og myndigheter.Du får høre om mange konkrete prosjekter i Norge, som i Berlevåg, Aukra, Herøya og Sørlige Nordsjø. Du får også eksempler på internasjonale prosjekter der norske selskaper er partnere, som i Chile, Brasil, Uruguay, Peru, Albania og India. Markedspotensialet er enormt og jobber og klimakutt er resultatet.Deltakerne tar deg også med på den nye energisatsningen der den norske angrepsrekken stiller i NM, EM, VM, OL og Champion League med treningsleir, hjemmekamp og bortekamp og tar dobbelt hat trick på veien til sikker seier i 2030!Vi takker vår partner Statkraft for støtte til å produsere #PolyPod.
6/24/2021

#PolyPod: Intraprenørskap: Hvordan få til europeisk samarbeid?

Ep. 102
Hvordan bidro intraprenørskap i flere norske og utenlandske selskaper til etableringen av et nytt selskap for CO2-håndtering? Hva er status for transport- og lagring av CO2i det store norske prosjektet Langskip? Hvordan får vi videre innovasjon og europeisk samarbeid rundt skaleringen av denne klimateknologien?Lytt til samtalen mellom:Marie Bysveen, markedssjef, Sintef EnergiMarius Holm, daglig leder, Miljøstiftelsen ZEROBørre Jacobsen, administrerende direktør, Northern LightsMette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk ForeningI denne episoden lærer du bl. a. om hva som skjer nå og fremover på norsk sokkel og i Øygarden innen transport og lagring av renset CO2. Du får høre hvordan norske og europeiske forsknings- og teknologimiljøer samarbeider om å utvikle klimateknologien CCS – og om hvordan dette styrker de europeiske industrielle aktørene. Deltagerne diskuterer hvor CO2volumene, inntektene og arbeidsplassene skal komme fra fremover i det som kan bli en viktig næring også i Norge. Du får høre om hvordan markedsaktører, myndigheter og miljøorganisasjoner innoverer fra mikroskala til makroskala for klimateknologier.Deltagerne snakker om hva som skal til for å lykkes og om hvordan intraprenørskap skaper rett kompetanse over tid. Har du en intraprenør i maven selv, får du også gode råd fra disse intraprenørene om en karriere med dynamisk, nyskapende, komplekse oppgaver med ressurser i ryggen og muligheten til å bidra positivt til verdens utvikling.Som vi sier: Skjønnhet kommer innenfra, med innsikt og inspirasjon fra #PolyPod på øret.
6/18/2021

#PolyPod: Hva kan tre generasjoner få til for vår felles fremtid?

Ep. 100
De er 163 år til sammen og har jobbet minst 110 av dem for et bærekraftig næringsliv. Nå skal verden ut av koronakrisen og unna klimakrisen – og Polyteknisk Forenings «bestefar», «mor» og «datter» gyver løs på de store spørsmålene og mulighetene.Lytt til samtalen mellom:Per-Christian Endsjø, tidligere leder i Industridepartementet og Hydro og styremedlem i PetoroMette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk ForeningIda Pernille Hatlebrekke, Head of Climate and Environment, Møller Mobility Group og styreleder i PF BærekraftI denne episode lærer du om hvordan vårt forhold til ansvarlighet for klima, miljø og samfunn utviklet seg fra miljøvern på 60-tallet til global oppmerksomhet rundt skadelig klimagasser på 80-tallet, opprettelsen av multilaterale avtaler og overnasjonale organisasjoner, via introduksjonen av bærekraft som begrep til dagens næringsliv der sirkulærøkonomisk styring blir en hygienefaktor. Du hører også om koblingen mellom naturmangfold og klima og om politikk som kobler bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Skog og hav som naturlige karbonfangere er avgjørende og helhetlig ressursforvaltning på tvers av generasjoner og land kan og må stimulere konkurransen om de beste løsningene. Deltagerne er også forventningsfulle til hvordan dagens kunnskapsnivå og teknologi kan gi raskere og bedre politikk- og næringsutvikling der miljømessig og sosial utvikling fremmes.Hva passer vel bedre enn å markere den 100. #PolyPod-episoden med en samtale mellom tre ildsjeler for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling? Ta en prat med noen som er yngre eller eldre enn deg selv da vel – om noe som er viktig for deg!
6/10/2021

#PolyPod: Kryptovaluta, blokkjedeteknologi og Svalbard – episode 2/2

Ep. 97
Hva er penger, hvordan endrer penger seg – og hva slags pengevesen kommer vi til å få? Hva slags muligheter gir blokkjedeteknologien for penger? Og hva skjuler seg egentlig bak begrepet kryptovaluta? Er kryptovaluta det samme som penger? Kan vi hente inspirasjon fra den pengepolitiske historien på Svalbard der sedler og mynter ble utstedt av amerikanske, britiske, svenske, norske og sovjetiske gruveselskap; penger tuftet på «mining» og «proof of work»?Lytt til samtalen mellom:Øystein Olsen, sentralbanksjef, Norges BankTom Staavi, informasjonsdirektør, Finans NorgeMorten Søberg, direktør for myndighetskontakt, SpareBank 1-alliansenAlis Tefre, prosjektleder, Norsk olje og gass samt styremedlem i PF SamfunnsøkonomiI denne episoden lærer du om hva penger er. Alle er vel opptatt av penger, og her får du innsikt i hvordan penger skapes og hva som skal til for at pengesystemet vårt fungerer. Du får også kunnskap om kryptovaluta og blokkjedeteknologi – og om sammenhengene med dagens digitale finansielle infrastruktur. Deltagerne diskuterer også hva slags rolle Norges Bank og andre banker bør ha som produsenter av penger fremover. Du får dessuten et historisk innblikk i hvordan penger fungerte på Svalbard og hva vi kan lære fra det når penger og valutaer aldri blir det samme i fremtiden.Dette er andreepisode av to fra et opptak av #PolyWeb under direktesendingen i Polyteknisk Forening.