#PolyPod

del

#PolyPod: Introduksjon til hydrogen

Season 1, Ep. 6

Hydrogen som energibærer er ikke noe nytt, men det blåser en ny vind over utviklingen av kostnadseffektive løsninger for en hydrogenverdikjede. Samtidig er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål knyttet til skalering, grønt og blått hydrogen, klimaeffekt og sikkerhet. 

I denne episoden av #PolyPod får du introduksjonen til Hydrogenkurset fra Polyteknisk Forening, hvor analytiker i THEMA Consulting, Linn Skaret-Thoresen, forklarer om produksjon, marked og potensiale for hydrogen. 

Flere episoder