Share

cover art for #PolyPod: Energi og sikkerhetspolitikk - Hvor avhengige er vi egentlig av russisk gass?

#PolyPod

#PolyPod: Energi og sikkerhetspolitikk - Hvor avhengige er vi egentlig av russisk gass?

Ep. 187

Forrige uke stanset Russland gassleveranser til Polen og Bulgaria fordi landene ikke ville gi etter for Russlands krav om å betale i rubler. Hvordan påvirker det energimarkedene og hvilke alternativer finnes? Hva skjer om Putin bestemmer seg for å stoppe alle gassleveranser helt?   

 

 • Jakub M. Godzimirski, forsker ved NUPI som i over 20 år har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på energiressursers rolle 
 • Amund Trellevik, journalist og leder for Barents Press  

 

I denne episoden lærer du om hva som skjer med energi- og gassforsyninger fremover på grunn av krigen i Ukraina, og hvordan energi blir brukt av Putin som et av flere våpen for å ramme Europa. Hva er LNG og hvordan fungerer infrastrukturen rundt ulike gassleveranser? Hva med Norges rolle - kan vi fylle tomrommet etter Russland med norsk gass og bidra til å gjøre Europa mer uavhengige av russisk gass? 

 

 

More episodes

View all episodes

 • 373. #PolyPod: Hvordan vet vi at vi kjøper klimavennlig mat?

  24:26
  I landbruket kommer 50 prosent av karbonutslippet fra måten gjødselen blir brukt på. I verdikjeden for mat fra jord til bord er det også store indirekte utslipp. Hvordan kan et spleiselag mellom de store matselskapene og gjødselselskapene føre til mer klimavennlig mat i butikkene?   Lytt til samtalen mellom:  Rikke Kyllenstjerna, SVP Food Chain, Yara Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening I denne episoden lærer du om sertifisering av matproduksjon med grønn gjødsling og du får konkrete eksempler på løsninger for digital styring av rett mengde gjødsel på rett tid og sted. Du hører om hvordan dette forbedrer avlingen, reduserer karbonutslippet, forbedrer jorda, reduserer vannforbruket og øker lønnsomheten i jordbruket. Deltakerne snakker også om hvordan investeringene i og kostnadene ved mer klimavennlig gjødsling kan fordeles som et spleiselag i verdikjeden for mat, fra gjødselprodusent til bønder via matselskaper til deg og meg.  
 • 372. #PolyPod: Hvordan gir grønn gjødsel fra Norge og blå ammoniakk fra Nederland bedre mat?

  20:25
  Verdens matproduksjon står for om lag 25 prosent av verdens klimagassutslipp. Verdikjeden for mat er lang og verdens matsystem er komplisert. Hvordan kan mer klimavennlig gjødsel bidra til å få ned klimavtrykket – og hva må til på veien fra jord til bord for at det skal skje? Lytt til samtalen mellom:  Rikke Kyllenstjerna, SVP Food Chain, Yara Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening  I denne episoden lærer du om grønn gjødsel og blå ammoniakk og hvordan det fører til redusert klimaavtrykk fra matproduksjon. Du hører om hvordan Yara piloterer nye produksjonsløsninger for global skalering og om samarbeidet med internasjonale matselskaper for mer klimavennlig mat.  
 • 371. #PolyPod med Terje Strøm: Hvor mange renteøkninger tåler vi?

  18:19
  Hvordan påvirker den siste renteøkningen deg og meg? Hvordan går det med norsk økonomi? Hva skjer med globaliseringen og Kina-effekter? Og har det skjedd uvanlig mye i norsk politikk den siste tiden? Lytt til samtalen mellom: Olav Slettebø, samfunnsøkonom i Statistisk Sentralbyrå og fast spaltist i Morgenbladet Terje Strøm, sjeføkonom og grunnlegger av NyAnalyse, og styremedlem av PF Samfunnsøkonomi #PolyPod med Terje Strøm er en kort podcast om dagsaktuell samfunnsøkonomi tilpasset tidsklemma og ledere i farta. Sjeføkonom i NyAnalyse, Terje Strøm, snakker om strøm, statsbudsjett, renter og arbeidsmarked. Fra tid til annen dukker det opp gjester med nytt skråblikk.   
 • 364. #PolyPod - Business talks ESG with Thomas Lingard: Can business still ignore climate change?

  18:52
  What has climate change got to do with a company’s revenues, costs and hence profits? How has Unilever addressed these real risks in regards climate change? Listen to the conversation between:Thomas Lingard, Global Head of Sustainability (Environment) at UnileverHege Marie Norheim, EVP Corporate Public Affairs and Sustainability, FREYR BatteryBusiness talks – and so do your actions. Make sure to subscribe to #PolyPod and follow us at LinkedIn.
 • 370. #PolyPod med Terje Strøm: Hvem vinner valget i storbyene?

  16:14
  Er personer viktigere enn politikk? Har vi for mange kommuner i Norge? Ender Industri- og Næringspartiet på vippen? Hvorfor må du stemme?Lytt til samtalen mellom: Eirik Løkke, rådgiver og podcast-vert, Civita Terje Strøm, sjeføkonom og partner, Ny Analyse I denne valg-spesialen av #PolyPod med Terje Strøm diskuterer vi mulige utfall av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. #PolyPod med Terje Strøm er en kort podcast om dagsaktuell samfunnsøkonomi tilpasset tidsklemma og ledere i farta. Sjeføkonom i NyAnalyse, Terje Strøm, snakker om strøm, statsbudsjett, renter og arbeidsmarked. Fra tid til annen dukker det opp gjester med nytt skråblikk. 
 • 369. #PolyPod: Hvordan får unge mer mangfold og ytringsfrihet?

  26:44
  Den norske universitets- og høyskolesektoren er pålagt å tilrettelegge systematisk og målrettet arbeid for likestilling og mangfold på sine institusjoner. Men hvordan kan man som student ytre sin mening uavhengig av bakgrunn, utfordre pensum og ikke være bundet av offisiell politikk? Hvordan kan studenter få mer å si på universiteter og høyskoler – og dermed bidra til mer innovasjon?Lytt til samtalen mellom: Oline Sæther, leder, Norsk studentorganisasjon og styremedlem, PF Next Lisa Cooper, CEO, Catalysts, styreleder, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo og direksjonsmedlem, Polyteknisk Forening Ina Maria Finnerud, leder for valgkomiteen, NSO og kommunikasjonsrådgiver Studentnettverket PF Next engasjerer unge til å tørre og ville ta ordet i samfunnsdebatten, på egne premisser. I prosjektet «Ta ordet» diskuterer vi viktige temaer som ofte går usnakket. I dagens arrangement snakker vi sammen om mangfold og ytringsfrihet i studentmiljøer – og steget ut av studenthverdagen og inn i det mangfoldige samfunnsdemokratiet.
 • 368. #PolyPod: Hvordan får unge videreført et mangfoldig demokrati?

  25:49
  Dagens unge er fremtidens ledere, men likevel tar færre unge steget ut av studenthverdagen og inn i rollen som en aktiv samfunnsborger. Hvilke utfordringer hindrer morgendagens ledere i å la engasjement bli til handling, og ta ordet? Hva skal til for at flere unge velger å gå inn i lokalpolitikken og inn på Stortinget?Lytt til samtalen mellom: Jette F. Christensen, forfatter og leder, Riksvalgstyret, tidligere stortingsrepresentant (Ap) og styreleder, PF Internasjonal politikk og økonomi Agnes Lenz Mathiasen, prosjektkonsulent demokrati og ungdomsmedvirkning, Voksenåsen Ina Maria Finnerud, leder for valgkomiteen, NSO og kommunikasjonsrådgiver, SiO er programleder Studentnettverket PF Next engasjerer unge til å tørre og ville ta ordet i samfunnsdebatten, på egne premisser. I prosjektet «Ta ordet» diskuterer vi viktige temaer som ofte går usnakket.
 • 367. #PolyPod – Business talks ESG with Alzbeta Klein: The fertilizer industry is in the midst of global ESG dilemmas – are there solutions?

  22:04
  How does the fertilizer industry contribute to achieving UN Sustainable Goal nr 2 - Zero Hunger? What role do large international fertilizer companies play in addressing ESG challenges in agriculture? In this episode you will learn the evolving landscape of environmental, social, and governance (ESG) issues within the fertilizer industry.Listen to the conversation between: Alzbeta Klein, Director General at International Fertilizer AssociationHege Marie Norheim, EVP Corporate Public Affairs and Sustainability, FREYR BatteryBusiness talks – and so do your actions. Make sure to subscribe to #PolyPod and follow us at LinkedIn.
 • 366. #PolyPod: Hva skjer med bruk av solenergi i Norge?

  35:52
  Hvor stort er potensialet for solenergi i Norge og hva styrer utrullingen teknisk, kommersielt og politisk? Lytt til samtalen mellom:  Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær (Ap), Statsministerens kontor og Olje- og energidepartementet Jarand Hole, overingeniør, Norges vassdrags- og energidirektorat og Ph.D kandidat, NTNU Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening I denne episoden lærer du om utviklingen av solenergi i Norge fremover. Du får innsikt i hvordan solenergi spiller sammen med nettutvikling, energilagring og eksisterende energisystem. Du hører også om hva som skjer i landene rundt oss og om hvordan norsk politikk legger til rette for mye mer solenergi frem til og etter 2030.