Nordic Literacy Podkast

Share

Kan førsteklassinger lese litteratur som eksperter?

Season 1, Ep. 2

I denne episoden av Nordic Literacy Podkast snakker redaktør Arild M. Bakken fra Universitetet i Stavanger med to forskere som har undersøkt hvordan førsteklassinger leser litteratur, Anne Håland og Trude Hoel, begge fra Lesesenteret i Stavanger. Artikkelen de tar utgangspunkt i er «Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse».

More Episodes