Share

cover art for Kan et helhetlig perspektiv på literacy gi dybde til begrepet om lesing som grunnleggende ferdighet?

Nordic Literacy Podkast

Kan et helhetlig perspektiv på literacy gi dybde til begrepet om lesing som grunnleggende ferdighet?

Season 1, Ep. 7

Redaktør Arild Michel Bakken samtaler med professor Atle Skaftun om å knekke lesekoden, om å få tilgang til teksters mening, og om å bli deltaker i tekstkulturen. På veien besøkes innsikter fra sentrale skikkelser som Vygotskij, Gee og Langer.

More episodes

View all episodes