Nordic Journal of Literacy Research Podkast

Share

Hvordan opplever elevene det å lese litteratur i norskfaget?

Season 1, Ep. 5

Redaktør Arild M Bakken samtaler med postdoktor Aslaug Fodstad Gourvennec om fra Universitetet i Stavanger om litteratur og litteraturdidaktikk. Hvordan ser elever tilbake på arbeidet sitt med litterære tekster i videregående skole?