Share

cover art for Hvordan opplever elevene det å lese litteratur i norskfaget?

Nordic Literacy Podkast

Hvordan opplever elevene det å lese litteratur i norskfaget?

Season 1, Ep. 5

Redaktør Arild M Bakken samtaler med postdoktor Aslaug Fodstad Gourvennec om fra Universitetet i Stavanger om litteratur og litteraturdidaktikk. Hvordan ser elever tilbake på arbeidet sitt med litterære tekster i videregående skole?

More episodes

View all episodes

 • 9. Hvordan henger rask bokstavinnlæring sammen med andre undervisningspraksiser?

  10:26
  Hvordan henger rask bokstavinnlæring sammen med andre undervisningspraksiser? Arild Michel Bakken snakker med Kristin Sunde som har forsket på temaet. Velkommen til en ny episode fra Nordic Journal of LITERACY. God lytt!
 • 8. Hvilken plass har leseleksen i norskfagets begynneropplæring?

  18:13
  Hvilket tekstarbeid foregår i tilknytning til leseleksen? Dette har Toril Frafjord Hoem og Åse Kari Hansen Wagner undersøkt, og i denne podkastepisoden diskuterer de artikkelen sin med redaktør Arild Michel Bakken.
 • 7. Kan et helhetlig perspektiv på literacy gi dybde til begrepet om lesing som grunnleggende ferdighet?

  15:17
  Redaktør Arild Michel Bakken samtaler med professor Atle Skaftun om å knekke lesekoden, om å få tilgang til teksters mening, og om å bli deltaker i tekstkulturen. På veien besøkes innsikter fra sentrale skikkelser som Vygotskij, Gee og Langer.
 • 6. Back to basics? Discourses of writing in FB groups for teachers

  15:17
  I denna podcast-episod samtalar Gustaf Skar med forskaren Erika Sturk om artikeln ”Back to basics?: Discourses of writing in Facebook groups for teachers” – en undersökning om vad lärare egentligen diskuterar i Facebook-grupper för svensklärare.
 • 4. Hva er nyttige lærerkommentarer – i følge elevene?

  24:00
  Som i forrige episode er temaet vurdering og lærerkommentarer. I denne episoden av Nordic Literacy Podden snakker redaktør Marte Blikstad-Balas med førsteamanuensis Agnete Bueie fra Universitetet i Sørøst-Norge om artikkelen Bueie har skrevet i NJLR, "Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer - slik elevene ser det". 
 • 3. Respons på elevtekster og vurdering for læring

  20:53
  Redaktør Gustaf Skar fra NTNU har dykket ned i arkivet og funnet frem et av tidsskriftets mest leste artikler. I denne episoden av Nordic Literacy Podden får vi høre førsteamanuensis i norsk ved OsloMet, Harald Eriksen, i en spennende samtale med Gustaf Skar om hva lærerkommentarer og vurdering for læring betyr i norskfaget – og hva elevene selv mener er nyttig
 • 2. Kan førsteklassinger lese litteratur som eksperter?

  15:05
  I denne episoden av Nordic Literacy Podkast snakker redaktør Arild M. Bakken fra Universitetet i Stavanger med to forskere som har undersøkt hvordan førsteklassinger leser litteratur, Anne Håland og Trude Hoel, begge fra Lesesenteret i Stavanger. Artikkelen de tar utgangspunkt i er «Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse».
 • 1. Kan man bruke andre kunstneriske uttrykk i tolkning av litteratur?

  22:24
  I denne podkasten møter vi artikkelforfattere tilknyttet Nordic Journal of Literacy Research. I den første episoden møter Michael Tengberg ved Karlstads universitet Heidi Höglund, universitetslærer ved Åbo Akademi , der de samtaler om litteratur og didaktikk, i tilknytning til Pajtim Statovcis roman Min katt Jugoslavia.