Share

LivsCykeln

Våga ta en bit av livets tårta!

Tillsammans vill vi försöka samtala om livets olika känslomässiga faser med utgångspunkter som sårbarhet, ärlighet, tacksamhet ochacceptans.Om att börja om, att plocka bort skuld och skam och välja justde ingredienser vi