del

Litteraturhuset Fredrikstad

Kultur, debatt, samtaler og underholdning fra Litteraturhuset Fredrikstad

Stiftelsen Litteraturhuset er ideell og har som viktigste oppgave å sørge for å skape godt og meningsfullt innhold og å sørge for aktivitet i byggets rom og saler – aktivitet som kommer kulturlivet, huset, byen og distri
Nyeste episode2/4/2020

Folkemøte: Farvel Østfold – hva nå, Viken?

Season 2
Det er igjen dags for folkemøte på Litteraturhuset Fredrikstad. Den nye konstruksjonen Viken fylkeskommune har vakt mye harme og debatt, men 1. januar 2020 er den en realitet. Derfor spør vi:Hva skal Viken være – og for hvem?Og: Hvordan skal Fredrikstad og andre byer i Østfold posisjonere seg i Norges klart mest folkerike fylke med over 1,2 millioner mennesker? Hvordan unngår vi å ende opp i skyggen av de andre byene?De neste årene skal det fattes en rekke viktige beslutninger i Viken om hvor institusjoner skal ligge, hvem som skal få penger, hvor det skal satses – og ikke. Det gjelder samferdselsprosjekter, videregående skoler, kultur og mye annet. Og det er ikke uten videre gitt at Fredrikstad eller andre Østfold-byer kommer ut som vinnere her.I tillegg går Fredrikstad fra å være fylkes desidert største kommune til å bli nummer fem. Både Drammen, Lillestrøm, Bærum og Asker blir nemlig betydelig mer folkerike enn Fredrikstad. Betyr det at vi vil komme til å tape mange lokaliseringskamper? Hvordan påvirker kjøttvekta vår makt og innflytelse i Viken?Og ikke minst: Hvordan kan vi posisjonere oss best for å få en solid plass i Viken-familien?I panelet møter du:Tonje Brenna (Ap) – fylkesrådsleder i Viken fylkeskommuneJon-Ivar Nygård, ordfører i FredrikstadKjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad NæringsforeningTage Pettersen (H), Stortingsrepresentant for Østfold. Tidligere ordfører i MossOpptaket ble gjort 20. januar 2020 - samme dag som FrP gikk ut av regjering.
1/20/2020

Kaja Schjerven Mollerin om Susan Sontag

Den amerikanske forfatteren og kulturkritikeren Susan Sontag (1933-2004) var det hun selv en gang betegnet som «en hardnakket ikke-spesialisert skribent».Hun etterlot seg en uryddig og overskuddspreget produksjon, bestående av essays, romaner, noveller, skuespill, filmmanus, dagbøker, intervjuer og brevvekslinger, og hun engasjerte seg i sin tids store politiske spørsmål.Hun skrev med stor letthet om kompliserte emner, samtidig som en stadig voksende interesse for moralspørsmål tilførte tekstene et alvor som med årene fikk ulike fasetter. Kaja Schjerven Mollerin har skrevet bokenI denne verden– en bok om Susan Sontags tenkning rundt forholdet mellom estetikk og etikk. Det er også en bok om hvordan moralspørsmål, for oss alle, er innvevd i hverdagslivet, om hva vi tillegger verdi, om den dype erkjennelsesprosessen det er å vite hva man føler, forstå hvor man ser fra, for å kunne åpne seg for verden.Kaja Schjerven Mollerin skriver: «Det er også her hun skriver mest utførlig om taksonomi, om hvordan vi ordner verden, både i den mest konkrete forstand – på et historisk museum, for eksempel, hvor de ulike gjenstandene blir sortert og rangert etter bestemte prinsipper – og i en mer utvidet forstand: hvilke føringer kulturen legger for hvordan vi skal tenke, føle og handle.»Susan Sontag(1933-2004) var en amerikanskforfatter, skribent ogfeminist. Hun er kjent for sin innsats formenneskerettigheterog som en skarp kritiker av Bush-regimet i USA, særlig krigen motIrak, og også av statenIsraelog okkupasjonen avPalestina.Sontag ble født Susan Rosenblatt i enjødiskfamilie av tysk-litauisk opprinnelse i USA, som datter av en kjøpmann. Moren var lærerinne. Hun ble oppdratt av besteforeldrene, da foreldrene var iKina. Da hun var seks år døde faren avtuberkulose, og moren giftet seg på nytt. Hennes stefars navn var Sontag. 14 år gammel møtte hun forfatterenThomas Mann, og 16 år gammel, i 1949, begynte hun å studere fransk, litteratur og filosofi ved universitetet i Chicago. Allerede i 1950 giftet hun seg med sosiologenPhilip Rief, og fikk en sønn. Sammen med mannen publiserte hun en studie overSigmund Freudsinnflytelse på den moderne kultur. Siden1970-talletlevde hun i et forhold med fotografenAnnie Leibovitz.Kaja Schjerven Mollerin(f. 1980) er kritiker i Klassekampen, tidligere redaktør av Vinduet og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Agora. Hun har doktorgrad i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, og hennes avhandling om Susan Sontag,I denne verden,ble utgitt i bokform. Hun har også utgitt bøkeneSeks fot under. Om Hans Herbjørnsruds forfatterskap(2011) ogSammen, hver dag. Om fellesskap i litteraturen(2012), og boken om Handke-debatten sammen med Henning Hagerup. I 2012 ble hun kåret til Årets kritiker. Samme år fikk hun Anders Jahres kulturpris.
11/18/2019

Øksedrapene i Lille Helvete

Program og tidspunkter:0.00.00: Intro ved daglig leder Roy Conradi Andersen. 0.04:45: Opplesning ved forfatter Lars Tore Bøe.0.09:20: Hva er et justismord ved advokat Cato Schiøtz.0.21:30: Lokaljournalistene Nils E Øy (Fredriksstad Blad) og Terje Jansson (Demokraten) forteller om hvordan de dekket saken.0.48:40: Øksedrapene i Lille Helvete time for time ved Roy Conradi Andersen. 1.18:00: Vibeke Ekroth om hvordan hun kom inn i saken og hvordan hun og ektemannen Sten Ekroth skrev boken "Puslespill".1.52:10: Advokat Cato Schiøtz om gjennopptakelsessaken og frifinnelsen av Per Liland. I 1970 ble Fredrikstad-mannen Per Liland dømt for drapene. Han ble en fri mann først i 1993. Men helt fra starten tvilte mange på om politiet hadde kommet til rett konklusjon – og at Liland var drapsmannen. Kunne drapene ha vært begått 22. desember, slik politiet og retten la til grunn? Flere hevdet de hadde sett drapsofrene i live etter det angivelige drapstidspunktet – og blodsporene kunne tyde på at drapene ble begått senere.Mange engasjerte seg i saken og i 1994 ble det klart: Per Liland ble frifunnet for øksedrapene i Lille Helvete. Det mange mener er en av Norges verste justismord var et faktum.Men hva skjedde egentlig i Lille Helvete julen 1969? Og hvordan påvirket den grufulle drapssaken Fredrikstad-samfunnet?To av dem som fulgte saken svært tett, var de unge journalistene Nils E. Øy og Terje Jansson. Øy dekket saken for Fredriksstad Blad, Jansson for Demokraten.Denne kvelden kommer de to til oss for å fortelle om den dramatiske julen 1969. Hvordan var det som purunge journalister å bli kastet inn i en av de verste drapssakene Norge hadde sett? Hvordan jobbet de med vitner, politiet og andre kilder? Hva skjedde i dagene etter? Hva fikk de høre? Og hvordan påvirket denne saken Fredrikstad-samfunnet?Advokat Cato Schiøtz, som fremmet gjennopptakelsessaken for Liland, forteller om rettsdramaet.I tillegg møter vi Vibeke Ekroth, som sammen med ektemannen Sten Ekroth, helt fra 1970 arbeidet intenst for å kartlegge drapene, bevegelsene i døgnene før og etter drapene, vitneutsagnene og rettssaken i 1970. Ekteparet har fått æren for at Per Liland senere ble frifunnet. Men hva var det de fant og så?Spørsmålene er mange, men ennå har vi ikke det viktigste svaret på drapsgåten: Hvem sto bak øksedrapene?Opptaket er gjort fra 7. november 2019 på Litteraturhuset FredrikstadProdusent: Litteraturhuset FredrikstadRedigering: Litteraturhuset FredrikstadJingle: Christoffer Schou