Kraftnätspodden

Share

6. Fossilfritt övre Norrland - en god dos jävlar anamma!

Ökad effekt är en förutsättning för att Sverige ska klara energiomställningen, och det behöver gå snabbt. Ett exempel på det är arbetet med programmet Fossilfritt övre Norrland som ska göra det möjligt med en snabbare energiomställning och nya etablering av industrier och verksamheter uppe i norr. Det ska vi prata om i det här avsnittet.

Deltagare: Peter Wigert, Finansdirektör och Maria Jalvemo, Programledare för Fossilfritt övre Norrland


More Episodes