Share

Kraftnätspodden

En podd av och för Svenska kraftnäts medarbetare


Latest episode

 • 33. Kapa timmar genom förbättringsarbete i vardagen

  20:06
  Många små men envisa steg är strategin bakom utvecklingen av våra ansvarsområden säger Annette Olofsson och Lena Svensson som arbetar på Finansavdelningen. I en verksamhet som vår, som växer snabbt, ökar både antalet användare och behovet av effektivisering snabb takt. Det är stora volymer transaktioner som hanteras varje dag. Men det är också är många återkommande processer som kan effektiviseras och spara timmar, direkt i arbetet på Finansavdelningen och indirekt för hela verksamheten.Annette och Lena gör ett bra jobb tillsammans med sina kollegor redan idag, samtidigt som de beskriver den fortsatta utvecklingen är både nödvändig och rolig, bra förutsättningar för det fortsatta arbetet. De delar vi in sin utvecklingsresa i små steg och envist ett steg i taget så kommer de att komma fram till slut. Vi kan göra allting men inte allting på en gång, säger Lena.Deltagare:Annette Olofsson, ControllerLena Svensson, TeamledarePeter Wigert, Finansdirektör

More episodes

View all episodes

 • 32. Är Tenhult beviset på att vi kan halvera ledtiderna?

  28:56
  ”Varje lokalisering har sina risker, det kan vara som att öppna Pandoras ask säger Lo Wichman.” Men Tenhult har varit lite av en framgångssaga, allt har fallit på plats och det arbete som normalt tar 3,5 år har projektet lyckats genomföra på 1 år. Tillsammans med Stefan Ericsson berättar Lo vad som hänt i pilotprojektet Tenhult som avslutades i oktober 2022 och var arbetet med Tenhult befinner sig idag. ”I pilotprojektet har vi varit beredda på att det ska gå åt skogen säger Lo, men vi har haft tillit till den nya processen och till varandra.” Den första mars i år uppdaterades den ordinarie processen med de erfarenheter som verksamheten fått från arbetet med station Tenhult, delar som tidigare var ett utvecklingsarbete är idag det ordinarie sättet att arbeta. ”Det finns de som säger att vi haft tur, men det är inte dumt att jobba med tur, avslutar Stefan.”DeltagareLo Wichman, Delprojektledare, markåtkomst och tillståndStefan Ericsson, Huvudprojektledare, StationsprojektPeter Wigert, Finansdirektör 
 • 31. Möjligheterna är oändliga!

  19:20
  Så beskriver Nickoletta Pihl Svenska kraftnäts nya ärendehanteringssystem. Vi har vuxit ur det verktyg vi har i dag och tar möjligheten att hitta en ny lösning som bättre kommer stödja verksamhetens behov och dessutom är både enklare och effektivare. Tillsammans med Johan Alviander berättar Nicoletta om varför vi behöver ett nytt system. Och om alla de fördelar som kommer att bli möjliga för användare, handläggare och de ärenden som registreras och hantereras i systemet. Idag är Svenska kraftnät i kraftig tillväxt och behöver en framtidssäkrad lösning som ger oss möjligheten att arbeta med effektivisering samtidigt som antalet ärenden och användare ökar.Deltagare:Nickoletta Pihl, EnhetschefJohan Alviander, ProduktägarePeter Wigert, Finansdirektör
 • 30. Flexibla avtal - att nyttja den kapacitet som finns i stamnätet, ännu bättre.

  18:50
  Vad behöver vi förändra för att kunna möta de nya behov som ställs på energisystemet. Och klarar vi av att springa både fort och länge?  Investeringarna i stamnätet på 32 miljarder handlar till största del om att både förnya befintligt stamnät och om att bygga nytt, det säkerställer att vi kommer kunna fortsätta att ”springa länge”. Vi i projektet har fokus på att springa snabbt, vad kan vi göra för att öka kapaciteten i befintligt nät, här och nu? Genom att analysera drift- och väderdata tittar pilotstudien på hur mycket effekt som skulle kunnat tas ut om flexibla abonnemang funnits. Deltagare:Peter Wigert, FinansdirektörMarcus Elander, Energiexpert Division SystemMagnus Lindén, Projektledare, Division System
 • 29. Man måste bara börja göra!

  23:38
  I det här avsnittet får vi höra lite mer om hur det gått så här långt i programmet Fossilfritt övre Norrland och om de olika projekten i programmet. Men även om vad det innebär att alltid aktivt arbeta med ledtidsförkortning, om att få otroligt mycket hjälp och stöd och samtidigt ibland inte få den hjälp man behöver för att komma vidare, om fördelen med att vara lite naiv, om glädjen och nyttan av att Svenska kraftnät finns på plats i Luleå. ”Vi har inte en färdig ny process. Det vi vet, är att vi inte kommer att använda det vanliga arbetssättet, den vanliga processen”, säger Linn när Peter frågar om svårigheterna. Vi kommer att behöva utforska vägarna framåt tillsammans, vi kommer att göra fel, vi kommer att behöva göra om och vi kommer gör rätt – så länge vi gör det tillsammans, det är budskapet och erfarenheterna från arbetet i programmet Fossilfritt övre Norrland. Deltagare:Maria Jalvemo, ProgramledareLinn Adolfsson, ProjektledarePeter Wigert, Finansdirektör
 • 28. Vi tar ett rejält kliv framåt

  23:22
  Yvonne Näsström och Pernilla Klüft samtalar med Peter Wigert om hur möjligheter och förväntningar på verksamhetens kommunikationsförmåga har förändrats. Kännedomen om Svenska Kraftnät ökar stort, vad det betyder för kommunikationsarbetet, bilden av oss och behovet av ökad tillgänglighet.Allt som sägs, ses och tänks om Svenska kraftnät är vårt varumärke. Mycket mer än de trycksaker, presentationer och artiklar som vi gör eller finns med i. Det vi lärt oss från stora förändringsprojekt som till exempel AGON och ACCEL är att dialogen med berörda är oerhört viktig, både internt och externt. Hur vi som medarbetare kommunicera och samarbetar med varandra och andra är ett tillfälle att påverka bilden av oss som är och kommer att vara mycket viktigt. Vi behöver arbeta tålmodigt med att fylla vårt varumärke med de värden vi önskar, det innebär att behöva tjata och berätta vår berättelse om igen många, många gånger.Deltagare:Yvonne Näsström, KommunikationschefPernilla Klüft, Enhetschef Innehåll och kanalerPeter Wigert, Finansdirektör
 • 27. Strategimotorn, när många små steg bidar till stora förändringar

  22:28
  Amelie Fürst berättar om hur de introducerat och arbetar med Strategimotorn på Division Nät. Strategimotorn är en metodik att använda vid stora förändringar, som måste genomföra trots att man vet att det kommer att bli både svårt och jobbigt. Det beskriver väl den verklighet de arbetar i på Division nät med bland annat målsättningar om halverade ledtider och minskad bemanning per projekt. Trots det beskriver Amelie arbetet med strategimotorn som en metod som också engagerar, gör berättelsen om bakgrunden till förändringen tydlig, att små och stora framsteg blir konkreta och firas.Amelie delar erfarenheter från arbetet på Division Nät, om hur värdefullt det är med omvärldsspaning, om att lita på den lokala expertisen, om att det är viktigt att göra fel och göra om och om energin som kommer från arbetet med ”Bästa bidrag”. Steg för steg hjälper Strategimotorn till att få förändringen gjord!Deltagare:Amelie Fürst, strategikoordinator Division NätPeter Wigert, Finansdirektör