Share

Kraftnätspodden

En podd av och för Svenska kraftnäts medarbetare

En podd av och för Svenska kraftnäts medarbetare. Här samtalar vi om våra bästa idéer, viktiga planer, genomförda och pågående aktiviteter. Det handlar om dig och dina kollegor på Svenska Kraftnät om att dela berättelser