Share

cover art for 40. Från idé till deploy på en dag!

Kraftnätspodden

40. Från idé till deploy på en dag!

Avsnittet handlar om att testa idéer och testa igen, att lära sig av de misstag vi gör och samtidigt ha kul längs vägen. Pontus Wallin och Jakob Huss beskriver den kultur de strävar efter på enheten Data Analytics, en kultur som präglas av kreativitet, nyfikenhet och ansvar.

Pontus avslöjar att han är en gammal punktrummis som tycker det är roligt att utmana. Det är nödvändigt att fortsätta utmana, säger Pontus, vi utmanar organisationen att arbeta på nya sätt för att det verkligen behövs. Vi behöver båda delarna på Svenska kraftnät både en stark förvaltningskultur men också en stark utvecklingskultur.

Det är viktigt att förstå hur teknik och IT fungerar. Men det är inte ”tekniken” i sig som utvecklar oss, utvecklingen sker när nya arbetssätt och verktyg används och skapar värde i verksamheten. I deras egen utvecklingsresa betonar de värdet av att våga göra fel, under ordnade former, bedöm alltid riskerna och våga testa. Jakob påpekar att det kan också vara en risk för verksamheten att inte våga testa.

De avslutar avsnittet med att både utmana kollegorna och erbjuda sitt stöd, vilka idéer kan ni testa att ”deploya på en dag” på din enhet?


Deltagare:

Pontus Wallin, Enhetschef

Jakob Huss, Data scientist

Peter Wigert, Finansdirektör

More episodes

View all episodes

 • 44. Färre antal avbrott är det nya guldet!

  27:14
  I dagens avsnitt av Kraftnätspodden har vi besök av Andreas Hydén och Mats Gunnarsson de delar med sig av erfarenheterna från ett framgångsrikt pilotprojekt. Hur vi med hjälpa av AMS, arbete med spänning, kan undvika avbrott och därmed spara samhället miljontals kronor och värdefull tid för oss när vi ska underhålla våra ledningar. En utmaning i projektet har varit att det finns en utbredd uppfattning om att arbete med spänning är farligt. Medan Andreas som själv har arbetat som AMS-montör säger att ”Jag har aldrig känt mig så harmonisk som när jag arbetade med AMS”. Han förklarar att det beror på att förutsättningarna blir så olika, vid arbete med AMS behöver du inte känna pressen av att allt måste gå snabbt för att avbrottstiden ska bli så kort som möjligt. Fokus kan istället ligga på att allt går rätt till, vara lugn och noga med säkerhet och att resultatet bli bra.I projektet har man dessutom kombinerat arbete med spänning (AMS) och en helikopter, ett unikt arbetssätt som redan hunnit vara på cirka 1000 platser i nätet och gjort flera olika typer av ingrepp. Uppföljningen visar att projektet sparat samhället 700 avbrottstimmar!DeltagareAndreas Hydén, underhållsingenjörMats Gunnarsson, produktledarePeter Wigert, finansdirektör
 • 43. Under 2023 har vi välkomnat över 500 nya kollegor!

  23:20
  Vårt arbete med rekrytering och vårt arbetsgivarvarumärke tagit stora kliv framåt. Sofia Enoksson och Andreas Lepa pratar med Peter Wigert om hur roller och arbetssätt har utvecklats på avdelningen. Det krävs många olika insatser för att kunna växa i den takt som vårt uppdrag kräver. Andreas beskriver ett utvecklingsarbete som behöver vara både direkt operativt och långsiktigt. Det innebär att vi, här och nu, genomför fler aktiviteter, kampanjer och rekryteringsmässor än tidigare. Och samtidigt planeras och pågår ett mer strategiskt långsiktigt arbetet som handlar om att bygga kännedom och attraktionskraft hos helt nya målgrupper. Statiken över de senaste årens rekryteringar visar tydligt att de ansträngningar som gjorts har ökat effektiviteten både för hur vi arbetar internt med rekrytering och när det gäller att nå fram till de kompetenser vi söker. I en situation där vi konkurrerar med flera branscher om samma kompetenser och resurser gäller att våga testa nya idéer och lösningar, samtidigt som vi utvecklar vårt arbetssätt och vårt erbjudande. ”Det är en ynnest att få vara med på den här tillväxtresan, säger Sofia.” Deltagare:Sofia Enoksson, RekryterareAndras Lepa, Employer branding specialistPeter Wigert, Finansdirektör  
 • 42. Vi blir mer pricksäkra och den röda tråden kommer bli rödare

  20:42
  Allt finns där! Så beskriver Carola Östling och Kanita Hedman systemstödet, InGrid. Vi ser helheten och kan följa hur våra insatser och aktiviteter hänger ihop med verksamhetens mål och våra gemensamma övergripande mål. Carola och Kanita är verksamhetscontrollers, de arbetar med planering och uppföljning av verksamhetens icke finansiella mål. Väldigt enkelt beskriver Kanita det så här; ”det är vi verksamhetskontrollers sköter texten och våra controller kollegor på avdelningen som sköter siffrorna”. Ansvarsområden där behov och arbetssätt förändrats i takt med att verksamheten växer och förväntningarna på hur vi löser vårt uppdrag utvecklas snabbt.I det här avsnittet kan du lyssna på när de berättar om sitt arbete för att nå målet om att alla ska använda InGrid för att planera sin verksamhet och enklare både kunna följa upp och ta ut de rapporter som behövs. Förbättringarna i InGrid och processen för verksamhetsplanering och uppföljning har gjort det enklare att följa den röda tråden från vår strategi och övergripande långsiktiga mål ut till verksamhetens olika delmål.Deltagare:Carola Östling, VerksamhetscontrollerKanita Hedman, VerksamhetscontrollerPeter Wigert, Finansdirektör
 • 41. Säkert och snabbt genom att våga lyfta på det som skaver

  23:54
  När skavet blir synligt och formulerat är det enklare att arbeta med. Och att därefter tillsammans komma fram till nya gemensamma lösningar är en väldigt häftig upplevelse, säger Tina Johansson och Erik Lötmyr. De berättar om deras arbete med att effektivisera tiden det tar att teckna säkerhetsskyddsavtal - utan att tumma på säkerheten. Halverade ledtider tycker vi är bra och tydligt budskap, och vi vill hjälpa till och bidra så mycket vi kan. Avdelningens ledtider i processen har halverats, tiden för att teckna ett säkerhetsskyddavtal har gått från ett snitt på 45 dagar till ett snitt på ungefär 20 dagar. Men snabbhet är inte allt, säkerheten kommer fortfarande först. Det faktiska resultatet är att vi på Svenska kraftnät kan bemanna våra viktiga projekt med rätt kompetenser, snabbare än tidigare och med ett korrekt säkerhetsskyddsavtal.Deltagare:Tina Johansson, enhetschef Säkerhet och beredskapErik Lötmyr, säkerhetshandläggarePeter Wigert, Finansdirektör
 • 39. Att vara en attraktiv kund på en het marknad är ingen enmansshow

  23:11
  Elektrifieringen har skapat en ansträngd leverantörsmarknad som förändras snabbt. Branschen konkurrerar med varandra om både kompetenser och resurser på en global marknad. Det betyder att vi måste förändra och utmana våra befintliga arbetssätt, våga pröva nytt, snabbare och våga ta kontrollerade risker. Det nära samarbetet och dialogen kommer vara allt viktigare i den tuffa konkurrensen om resurserna. Idag är det leverantörerna som väljer vilka affärer som bäst passar deras verksamhet utifrån kapacitet och över tid. Vi behöver se över våra arbetssätt och arbeta närmare våra leverantörer med större paketeringar och över längre tid.DeltagareKarin Edin, InköpschefPer Ekström, ProgramledareAnders Sköld, ProgramledarePeter Wigert, Finansdirektör
 • 38. Flödesbaserad kapacitetsberäkning, en ny metod för att öka överföringsförmågan

  22:16
  Vi befinner oss i en stor energiomställning där allt större del av elproduktionen är väderberoende, det byggs fler länkar mellan länder och vi arbetar med kortare tidsupplösning än tidigare. Det är förändringar som gör att elnätet kommer att bli svängigare och flödena kommer att vända oftare jämfört med idag. De uppskattade förutsättningarna för nästa dag blir allt svårare att beräkna. Genom en ny gemensam nordisk beräkningsmodell får vi en mer detaljerad karta över hela elnätet, det innebär att marknaden kan nyttja alla de ledningar som finns tillgängliga och maximera nyttan varje enskild timma. Vi har samma nät som tidigare men vi kan med hjälp av den här metoden koordinera och överföra mer el i det befintliga nätet. Genom att öka överföringsförmågan ökar också mängden el som kan tilldelas för handel på elmarknaden. Ökad överföring och ökad handel medför större samhällsnytta.Deltagare:Stefan Svensson, ElmarknadErik Lindholm, DriftanalysJakob Sahlin, DriftanalysPeter Wigert, Finansdirektör
 • 37. Hur vi minskar störningarna och maximerar effekten i våra nät

  20:40
  Det blir resultatet av en ny säker metod för att mäta steg- och beröringsspänning. I det här avsnittet berättar vi om arbetet med steg och beröringsspänning och hur vi utvecklar och effektiviserar våra arbetssätt för att leverera både hög driftsäkerhet och hög personsäkerhet Varje år behöver vi på Svenska kraftnät stoppa driften i våra ledningar när vi ska mäta steg- och beröringsspänning. Under 2023 har 39 avbrott planerats och nästa år, 2024, ökar antalet planerade avbrott till 61 st. Med den nya metoden finns det både tid och pengar att tjäna utan att tumma på säkerheten.Deltagare:Wissam El Marakbi, HandläggareAndy Karlsson, ProjektledarePeter Wigert, Finansdirektör
 • 36. Det tar lång tid! Men vad är det som tar så lång tid?

  16:59
  Hur vi förenklar, standardiserar och faciliterar processen för att höja leveranstakten.Av alla projekt som pågår i verksamheten innehåller ungefär 75 % av dem någon form av digitalisering. Variationen mellan projekten är stor, det kan gälla allt från stora verksamhetskritiska system till behov av att digitalisera mindre administrativa processer. I det här avsnittet av Kraftnätspodden har Peter Wigert fyra gäster i studion som berättar om hur de tillsammans arbetar för att testa och enas kring nya arbetssätt som ökar leveranstakten. Hur vi prövar oss fram till en arbetsprocess för att snabbare starta och genomföra utvalda digitala projekt. Ett slags digitalt snabbspår. DeltagareLovisa Borch, Portfölj och projektkoordinatorMagnus Lundeberg, Portfölj och projektkoordinatorKristina Sommarlund, PortföljstyrningPekka Rinne, DomänarkitektPeter Wigert, Finansdirektör